Informácie o kvalite pitnej vody


Monitoring kvality pitnej vody v okresoch Senica a Skalica v roku 2021 (pdf, 307 kB)