Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici (RÚVZ SE)

má územnú pôsobnosť pre okresy Senica a Skalica.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici  je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Ing. Ľubomír Šarabok.

Aktuality

Späť Svetový deň obezity 2024: zverejnenie víťazného príspevku

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici zverejňuje víťazný príspevok v regionálnom kole súťaže, ktorá sa konala pri príležitosti výročného Svetového dňa obezity 4. marca 2024.

Víťazným príspevkom regionálneho kola súťačže za rok 2024 je práca Adriany Krajčírovej, žiačky 5.B triedy, Spojená škola Sekule 119. Blahoželáme!

víťazný príspevok (pdf, 1588 kB)