Epidemiologická situácia v okresoch Senica a Skalica

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Senica a Skalica za 24. týždeň 2024

Okres Senica
V 24. kalendárnom týždni 2024 (24. KT) bolo zaznamenaných 258 ARO vrátane Covid-19 (chorobnosť 1159,3) z toho CHPO bolo 56 (chorobnosť 251,6). 
Z hľadiska vekovej skupiny bola najvyššia chorobnosť vo vekovej skupine 0-5 rokov.
Z celkového počtu ARO bol u 3,1% ochorení hlásená komplikácia – najčastejšie  sinusitídy (zápal prínosových dutín).
Stupeň intenzity ARO a CHPO je na úrovni bez aktivity.
Závažný priebeh respiračných ochorení s nutnosťou hospitalizácie (tzv. SARI) v 24. KT nebol evidovaný.


Okres Skalica
V 24. KT bolo zaznamenaných 198 ARO vrátane Covid-19 (chorobnosť 1171,8), z toho CHPO bolo5 ochorení (chorobnosť 29,6).
Z hľadiska vekovej skupiny bola najvyššia chorobnosť vo vekovej skupine 0-5 rokov.
Z celkového počtu ARO bolo u 1% ochorení hlásená  komplikácia – pneumónia (zápal pľúc) a otitída (zápal stredného ucha).
Stupeň intenzity ARO a CHPO je na úrovni lokálnej epidémie – uzatvorená 1 MŠ.
Závažný priebeh respiračných ochorení s nutnosťou hospitalizácie (tzv. SARI) v 24. KT nebol evidovaný.

Ing. Ľubomír Šarabok
regionálny hygienik
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici