Epidemiologická situácia v okresoch Senica a Skalica

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Senica a Skalica za 23. týždeň 2024

Okres Senica
V 23. týždni 2024 (23. KT) bolo zaznamenaných 255 ARO vrátane Covid-19 (chorobnosť 1145,8) z toho CHPO bolo 48 (chorobnosť 215,7). 
Z hľadiska vekovej skupiny bola najvyššia chorobnosť vo vekovej skupine 0-5 rokov.
Z celkového počtu ARO bol u 4,7% ochorení hlásená komplikácia – najčastejšie  sinusitídy (zápal prínosových dutín).
Stupeň intenzity ARO a CHPO je na úrovni bez aktivity.
Závažný priebeh respiračných ochorení s nutnosťou hospitalizácie (tzv. SARI) v 23. KT nebol evidovaný.


Okres Skalica
V 23. KT bolo zaznamenaných 274 ARO vrátane Covid-19 (chorobnosť 1351,3), z toho CHPO boli4 ochorenia (chorobnosť 19,7).
Z hľadiska vekovej skupiny bola najvyššia chorobnosť vo vekovej skupine 0-5 rokov.
Z celkového počtu ARO bol u 0,4% ochorení hlásená  komplikácia – pneumónia (zápal pľúc).
Stupeň intenzity ARO a CHPO je na úrovni bez aktivity.
Závažný priebeh respiračných ochorení s nutnosťou hospitalizácie (tzv. SARI) v 23. KT nebol evidovaný.

Ing. Ľubomír Šarabok
regionálny hygienik
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici