Epidemiologická situácia v okresoch Senica a Skalica

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Senica a Skalica za 17. týždeň 2024

Okres Senica
V 17. kalendárnom týždni 2024 (17. KT) bolo zaznamenaných 465 ARO vrátane Covid-19 (chorobnosť 1567,1) z toho CHPO bolo 14 (chorobnosť 47,2). 
Z hľadiska vekovej skupiny bola najvyššia chorobnosť vo vekovej skupine 0-5 rokov.
Z celkového počtu ARO bol u 3% ochorení hlásená komplikácia – najčastejšie  otitídy (zápal stredného ucha).
Stupeň intenzity ARO a CHPO je na úrovni bez aktivity.
Závažný priebeh respiračných ochorení s nutnosťou hospitalizácie (tzv. SARI) v 17. KT nebol evidovaný.


Okres Skalica
V 17. KT bolo zaznamenaných 521 ARO vrátane Covid-19 (chorobnosť 2202,4), z toho CHPO boli3(chorobnosť 12,7).
Z hľadiska vekovej skupiny bola najvyššia chorobnosť vo vekovej skupine 0-5 rokov.
Z celkového počtu ARO bolu 2,9%ochorení hlásená komplikácia - najčastejšie  sinusitídy (zápal prínosových dutín).
Stupeň intenzity ARO a CHPO je na úrovni bez aktivity.
Závažný priebeh respiračných ochorení s nutnosťou hospitalizácie (tzv. SARI) v 17. KT nebol evidovaný.

Ing. Ľubomír Šarabok
regionálny hygienik
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici