Epidemiologická situácia v okresoch Senica a Skalica

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Senica a Skalica za 16. týždeň 2024

Okres Senica
V 16. kalendárnom týždni 2024 (16. KT) bolo zaznamenaných 371 ARO vrátane Covid-19 (chorobnosť 1250,3) z toho CHPO bolo 14 (chorobnosť 47,2). 
Z hľadiska vekovej skupiny bola najvyššia chorobnosť vo vekovej skupine 0-5 rokov.
Z celkového počtu ARO bol u 8% ochorení hlásená komplikácia – najčastejšie  otitídy (zápal stredného ucha).
Stupeň intenzity ARO a CHPO je na úrovni bez aktivity.
Závažný priebeh respiračných ochorení s nutnosťou hospitalizácie (tzv. SARI) v 16. KT nebol evidovaný.

Okres Skalica
V 16. KT bolo zaznamenaných 574 ARO vrátane Covid-19 (chorobnosť 1787,9), z toho CHPO boli3(chorobnosť 9,3).
Z hľadiska vekovej skupiny bola najvyššia chorobnosť vo vekovej skupine 0-5 rokov.
Z celkového počtu ARO bolu 23%ochorení hlásená komplikácia - najčastejšie  sinusitídy (zápal prínosových dutín).
Stupeň intenzity ARO a CHPO je na úrovni bez aktivity.
Závažný priebeh respiračných ochorení s nutnosťou hospitalizácie (tzv. SARI) v 16. KT nebol evidovaný.

Ing. Ľubomír Šarabok
regionálny hygienik
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici