Epidemiologická situácia v okresoch Senica a Skalica

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Senica a Skalica za 15. týždeň 2024

Okres Senica
V 15. kalendárnom týždni 2024 (15. KT) bolo zaznamenaných 329 ARO vrátane Covid-19 (chorobnosť 1182,6) z toho CHPO bolo 29 (chorobnosť 104,2). 
Z hľadiska vekovej skupiny bola najvyššia chorobnosť vo vekovej skupine 0-5 rokov.
Z celkového počtu ARO bol u 0,3 % ochorení hlásená komplikácia – najčastejšie  sinusitídy (zápal prínosových dutín).
Stupeň intenzity ARO a CHPO je na úrovni bez aktivity.
Závažný priebeh respiračných ochorení s nutnosťou hospitalizácie (tzv. SARI) v 15. KT nebol
evidovaný.


Okres Skalica
V 15. KT bolo zaznamenaných 338 ARO vrátane Covid-19 (chorobnosť 1250,2), z toho CHPO bola1(chorobnosť 3,7).
Z hľadiska vekovej skupiny bola najvyššia chorobnosť vo vekovej skupine 0-5 rokov.
Z celkového počtu ARO bolu 5,6 %ochorení hlásená komplikácia - najčastejšie  sinusitídy (zápal prínosových dutín).
Stupeň intenzity ARO a CHPO je na úrovni bez aktivity.
Závažný priebeh respiračných ochorení s nutnosťou hospitalizácie (tzv. SARI) v 15. KT nebol
evidovaný.

Ing. Ľubomír Šarabok
regionálny hygienik
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici