Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (RÚVZ RV)

má územnú pôsobnosť pre okres Rožňava

RÚVZ Rožňava je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálna hygienička poverená výkonom funkcie: Ing. Jana Hricková

Pôvodná webová stránka RÚVZ RV

Aktuality

Späť HPV vírus - zvyšuje riziko rakoviny a má ho takmer každý

Dá sa predísť nákaze ?
Pozrite si náš nasledujúci video  spot a dozviete sa viac ...