Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (RÚVZ PD)

má územnú pôsobnosť pre okresy Prievidza a Partizánske.

RÚVZ PD je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. et Mgr. Zuzana Tornócziová, MPH, MHA.

Aktuality

Späť Nedostupné pevné linky 10.7.2024

Dňa 10.7.2024 v čase od 7.00 do 16.00 hod. sú naplánované servisné práce na telekomunikačných linkách. V uvedenej dobe nebude možné sa dovolať na tel. čísla RÚVZ PD.