Termíny skúšok odbornej spôsobilosti

Skúšky odbornej spôsobilosti na epidemilogicky závažné činnosti sa budú konať v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 1130/50, Považská Bystrica v uvedených termínoch.

Termín skúšky si aktuálne skontrolujte na tejto stránke, môže sa stať, že z vážnych organizačných dôvodov bude konkrétny termín zrušený, prípadne zmenený.

RÚVZ PB vykonáva skúšky:

  • na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov,
  • na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,
  • na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody,
  • na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách,
  • na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a balení kozmetických výrobkov