Kolektívne zmluvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.