Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici (RÚVZ PB)

má územnú pôsobnosť pre okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava.

RÚVZ PB je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. Renata Beníková, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 26. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 26. kalendárny týždeň 2024

Okres Považská Bystrica

V 26. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Považská Bystrica hlásených 193 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 221,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 23,9 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 3 974,9/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 14 osôb (sinusitídy 3 prípady, otitídy 9 prípadov, pneumónie 2 prípady), čo predstavuje 7,3 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 26. kalendárnom týždni 2024 v okrese Považská Bystrica hlásených 26 ochorení (chorobnosť 164,6/100 000), čo predstavuje 13,5 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 57,2 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 6 - 14 ročných (229,8/100 000).

Ochorenia hlásilo 25 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 26 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 26. kalendárnom týždni 2024 nebola v okrese Považská Bystrica hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v okrese Považská Bystrica v 26. kalendárnom týždni 2024: MŠ - 0, ZŠ - 0, SŠ - 0.

Okres Púchov

V 26. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Púchov hlásených 77 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 872,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 92,5 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných, dosiahla hodnotu 2 749,0/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2 osôb (sinusitídy 0 prípadov, otitídy 0 prípadov, pneumónie 2 prípady), čo predstavuje 2,6 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) boli v 26. kalendárnom týždni 2024 v okrese Púchov hlásené 3 ochorenia (chorobnosť 34,0/100 000), čo predstavuje 3,9 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 139,4 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 60 a viac ročných (42,7/100 000).

Ochorenia hlásilo 14 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 22 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 26. kalendárnom týždni 2024 nebola v okrese Púchov hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19. 
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v okrese Púchov v 26. kalendárnom týždni 2024: MŠ - 0, ZŠ - 0, SŠ - 0.

Okres Ilava

V 26. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Ilava hlásených 336 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 401,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 70,6 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 9 231,7/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 4 osôb (sinusitídy 2 prípady, otitídy 2 prípady, pneumónie 0 prípadov), čo predstavuje 1,2 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 26. kalendárnom týždni 2024 v okrese Ilava hlásených 68 ochorení (chorobnosť 486,1/100 000), čo predstavuje 1,2 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 353,5 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 - 19 ročných (2 347,4/100 000).

Ochorenia hlásilo 30 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 22 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 26. kalendárnom týždni 2024 nebola v okrese Ilava hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19. 

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v okrese Ilava v 26. kalendárnom týždni 2024: MŠ - 0, ZŠ - 0, SŠ - 0.