Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 38. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 38. kalendárny týždeň 2023

Okres Považská Bystrica

V 38. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Považská Bystrica hlásených 215 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 936,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 50,4 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 3 216,5/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 10 osôb (sinusitídy 4 prípady, otitídy 5 prípadov, pneumónie 1 prípad), čo predstavuje 4,7 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 38. kalendárnom týždni 2023 v okrese Považská Bystrica hlásených 25 ochorení (chorobnosť 108,9/100 000), čo predstavuje 11,6 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 661,5 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (235,4/100 000).

Ochorenia hlásilo 33 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 40 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 38. kalendárnom týždni 2023 bola v okrese Považská Bystrica hlásená 1 pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Púchov

V 38. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Púchov hlásených 137 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 776,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 8,5 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných, dosiahla hodnotu 1 399,5/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 38. kalendárnom týždni 2023 v okrese Púchov hlásených 6 ochorení (chorobnosť 34,0/100 000), čo predstavuje 4,4 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 4 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 20 – 59 ročných (87,0/100 000).

Ochorenia hlásilo 71 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 28 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 38. kalendárnom týždni 2023 nebola v okrese Púchov hlásená  pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Ilava

V 38. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Ilava hlásených 179 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 314,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 128,6 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 6 551,5/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 osoby (sinusitídy 0 prípadov, otitídy 1 prípad, pneumónie 0 prípadov), čo predstavuje 0,6 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 38. kalendárnom týždni 2023 v okrese Ilava hlásených 7 ochorení (chorobnosť 51,4/100 000), čo predstavuje 3,9 % z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 20 - 59 ročných (72,6/100 000).

Ochorenia hlásilo 18 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 26 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 38. kalendárnom týždni 2023 boli v okrese Ilava hlásené 2 pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19.