Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 34. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 34. kalendárny týždeň 2023

Okres Považská Bystrica

V 34. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Považská Bystrica hlásených 101 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 480,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 17,2 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 2 719,7/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 5 osôb (sinusitídy 5 prípadov, otitídy 19 prípadov, pneumónie 0 prípadov), čo predstavuje 23,8 % zo všetkých ARO. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) boli v 34. kalendárnom týždni 2023 v okrese Považská Bystrica hlásené 3 ochorenia (chorobnosť 14,3/100 000), čo predstavuje 3,0 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 83,3 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 60 a viac ročných (33,6/100 000).

Ochorenia hlásilo 25 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 40 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 34. kalendárnom týždni 2023 boli v okrese Považská Bystrica hlásené 3  pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19.

Okres Púchov

V 34. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Púchov hlásených 70 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 305,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 24,2 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  6-14 ročných, dosiahla hodnotu 505,7/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 34. kalendárnom týždni 2023 v okrese Púchov hlásené 1 ochorenia (chorobnosť 4,4/100 000), čo predstavuje 1,4 % z celkového počtu hlásených ARO. 

Ochorenia hlásilo 86 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 39 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 34. kalendárnom týždni 2023 nebola v okrese Púchov hlásená  pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Ilava

V 34. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Ilava hlásených 144 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 792,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 36,5 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  15 - 19 ročných, dosiahla hodnotu 3 873,2/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) neboli v 34. kalendárnom týždni 2023 v okrese Ilava hlásené žiadne ochorenia.

Ochorenia hlásilo 36% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 30 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 34. kalendárnom týždni 2023 nebola v okrese Ilava hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.