Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 33. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 33. kalendárny týždeň 2023

Okres Považská Bystrica

V 33. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Považská Bystrica hlásených 122 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 579,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 4,9 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 1 961,3/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 5 osôb (sinusitídy 0 prípadov, otitídy 5 prípadov, pneumónie 0 prípadov), čo predstavuje 4,1 % zo všetkých ARO. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 33. kalendárnom týždni 2023 v okrese Považská Bystrica hlásených 18 ochorení (chorobnosť 85,5/100 000), čo predstavuje 14,8 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 63,5 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (313,8/100 000).

Ochorenia hlásilo 33 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 35 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 33. kalendárnom týždni 2023 nebola v okrese Považská Bystrica hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Púchov

V 33. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Púchov hlásených 26 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 245,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 18,2 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  20 - 59 ročných, dosiahla hodnotu 275,5/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) boli v 33. kalendárnom týždni 2023 v okrese Púchov hlásené 3 ochorenia (chorobnosť 28,3/100 000), čo predstavuje 11,5 % z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 60 a viac (68,3/100 000).

Ochorenia hlásilo 14 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 28 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 33. kalendárnom týždni 2023 nebola v okrese Púchov hlásená  pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Ilava

V 33. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Ilava hlásených 170 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 248,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 138,8 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 6 551,5/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 osoby (sinusitídy 0 prípadov, otitídy 0 prípadov, pneumónie 1 prípad), čo predstavuje 0,6 % zo všetkých ARO. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 33. kalendárnom týždni 2023 v okrese Ilava hlásených 5 ochorení (chorobnosť 36,7/100 000), čo predstavuje 2,9 % z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (491,4/100 000).

Ochorenia hlásilo 18 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 26 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 33. kalendárnom týždni 2023 nebola v okrese Ilava hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.