Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 32. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 32. kalendárny týždeň 2023

Okres Považská Bystrica

V 32. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Považská Bystrica hlásených 140 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 609,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 1,9 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 2 761,5/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 32. kalendárnom týždni 2023 v okrese Považská Bystrica hlásených 12 ochorení (chorobnosť 52,3/100 000), čo predstavuje 8,6 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 47 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 6 - 14 ročných (91,9/100 000).

Ochorenia hlásilo 42 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 35 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 32. kalendárnom týždni 2023 nebola v okrese Považská Bystrica hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Púchov

V 32. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Púchov hlásených 22 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 207,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 0,9 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 499,8/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) neboli v 32. kalendárnom týždni 2023 v okrese Púchov hlásené žiadne ochorenia.

Ochorenia hlásilo 57 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 11 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 32. kalendárnom týždni 2023 nebola v okrese Púchov hlásená  pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Ilava

V 32. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Ilava hlásených 87 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 522,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 34,1 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 1 228,4/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 osoby (1 prípad otitídy), čo predstavuje 1,1 % zo všetkých ARO. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) neboli v 32. kalendárnom týždni 2023 v okrese Ilava hlásené žiadne ochorenia.

Ochorenia hlásilo 36 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 26 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 32. kalendárnom týždni 2023 bola v okrese Ilava hlásená 1 pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.