Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 31. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 31. kalendárny týždeň 2023

Okres Považská Bystrica

V 31. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Považská Bystrica hlásených 103 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 598,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 31,3 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 15 - 19 ročných, dosiahla hodnotu 3 206,1/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 9 osôb (2 prípady pneumónie, 2 prípady sinusitídy, 5 prípadov otitídy), čo predstavuje 8,7 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 31. kalendárnom týždni 2023 v okrese Považská Bystrica hlásených 17 ochorení (chorobnosť 98,7/100 000), čo predstavuje 16,5 % z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 - 19 ročných (916,0/100 000).

Ochorenia hlásilo 17 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 35 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 31. kalendárnom týždni 2023 bola v okrese Považská Bystrica hlásená 1 pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Púchov

V 31. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Púchov hlásených 37 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 209,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 63,0 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných, dosiahla hodnotu 399,9/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) boli v 31. kalendárnom týždni 2023 v okrese Púchov hlásené 4 ochorenia (chorobnosť 22,7/100 000), čo predstavuje 10,8 % z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 60 a viac ročných (68,3/100 000).

Ochorenia hlásilo 71 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 28 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 31. kalendárnom týždni 2023 nebola v okrese Púchov hlásená  pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Ilava

V 31. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Ilava hlásených 59 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 389,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 64,4 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 655,2/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 31. kalendárnom týždni 2023 v okrese Ilava hlásených 7 ochorení (chorobnosť 46,3/100 000), čo predstavuje 11,9 % z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (262,1/100 000).

Ochorenia hlásilo 45 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 19 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 31. kalendárnom týždni 2023 nebola v okrese Ilava hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.