Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 29. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 29. kalendárny týždeň 2023

Okres Považská Bystrica

V 29. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Považská Bystrica hlásených 88 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 575,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 38, 1%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 5 177,8/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 29. kalendárnom týždni 2023 v okrese Považská Bystrica hlásených 5 ochorení (chorobnosť 32,7/100 000), čo predstavuje 5,7 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 64,6 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 20 - 59 ročných (48,1/100 000).

Ochorenia hlásilo 17 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 30 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 29. kalendárnom týždni 2023 nebola v okrese Považská Bystrica hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Púchov

V 29. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Púchov hlásených 58 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 410,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 44,8 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  20 - 59 ročných, dosiahla hodnotu 580,1/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) neboli v 29. kalendárnom týždni 2023 v okrese Púchov hlásené žiadne ochorenia.

Ochorenia hlásilo 71 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 17 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 29. kalendárnom týždni 2023 nebola v okrese Púchov hlásená  pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Ilava

V 29. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Ilava hlásených 172 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 262,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 270,9 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 5 350,4/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2 osôb (2 prípady otitídy), čo predstavuje 1,2 % zo všetkých ARO. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) neboli v 29. kalendárnom týždni 2023 v okrese Ilava hlásené žiadne ochorenia.

Ochorenia hlásilo 27 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 22 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 29. kalendárnom týždni 2023 nebola v okrese Ilava hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.