Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre (RÚVZ NR)

má územnú pôsobnosť pre okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce a orgánom radiačnej ochrany pre Nitriansky kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Nitrianskom kraji.

Zároveň vykonáva objektivizáciu, referenčné a špecializované testovanie a kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia a biologického materiálu na účely posudzovania ich možného vplyvu na verejné zdravie pre Nitriansky kraj. 

Na RÚVZ Nitra bolo zriadené Národné referenčné centrum pre zdravotnú problematiku vláknitých prachov na RÚVZ so
sídlom v Nitre zabezpečuje akreditované odbery a stanovenia anorganických vláknitých prachov vo vnútornom a pracovnom ovzduší a v pevných materiáloch elektrónovým mikroskopom na celom území SR.

Regionálny úrad so sídlom v Nitre je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je MUDr. Mgr. Katarína Tináková, MPH, MHA.

Aktuality

Späť Informácia o peľovej situácii v Nitre v 27. kalendárnom týždni 2024

Monitorovacia stanica: RÚVZ so sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra

Aktuálne alergény: 

1.    Peľové zrná

 • Nízke koncentrácie: ambrózia, mrkvovité, palina, astrovité, mrlíkovité, tisovité- cyprusovité, borovicovité, skorocel, trávy lipnicovité, štiav, lipa
 • Stredné až vysoké denné koncentrácie: pŕhľavovité
 • Veľmi vysoké denné koncentrácie: neboli namerané

2.    Spóry

 • Nízke koncentrácie: Epicoccum, Helminthosporium, Polythrincium, Stemphylium
 • Stredné až vysoké denné koncentrácie: Alternaria
 • Veľmi vysoké denné koncentrácie: Cladosporium

Väčšina alergikov začne pociťovať príznaky alergie, keď koncentrácia ich alergénu dosiahne strednú hodnotu. 
Vplyv počasia na denné koncentrácie peľu a spór húb (plesní) v ovzduší: 

 • Ochladenie znižuje denné koncentrácie peľu a spór v ovzduší.
 • Horúčava a sucho znižuje denné koncentrácie peľu a spór v ovzduší.
 • Vietor transportuje peľové zrná i spóry na veľké vzdialenosti.
 • Počas dažďa klesajú denné koncentrácie peľu v ovzduší.
 • Po búrke narastajú denné koncentrácie spór v ovzduší.

Vysvetlivky: 

 • Nízke koncentrácie: do 30 biologických častíc v m3 vzduchu
 • Stredné až vysoké koncentrácie: 30 – 150 biologických častíc v m3 vzduchu
 • Veľmi vysoké koncentrácie: nad 150 biologických častíc v m3 vzduchu
 • Biologické častice = peľové zrná a spóry húb (plesní)

Podrobnejšie peľové spravodajstvo zverejňujeme na www.pelovespravodajstvo.sk.