Kolektívne zmluvy

Kolektívne zmluvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.