Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Michalovce a Sobrance za 36. kalendárny týždeň 2023

V 36. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okr. Michalovce 337 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 554,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 9 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 14,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (35. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO vyšší o 112 %  a výskyt CHPO vyšší o 63 %.
V okr. Michalovce bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (2564,3/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 6 osôb, čo predstavuje 1,8 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (2), otitídy (2), sinusitídy (2).

V okr. Michalovce sentinelovými lekármi neboli vykonané odbery biologického materiálu /výter hrdlo + nos/ do odberového média.
V 36. kalendárnom týždni 2023 nebol v okrese Michalovce prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení. 

V 36. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okr. Sobrance 90 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 754,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 0 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 0,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (35. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO vyšší o 342 % a výskyt CHPO s nulovým výskytom.
V okr. Sobrance bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (5130,9/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2 osôb, čo predstavuje 2,2 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (2), otitídy (0), sinusitídy (0).
V 36. kalendárnom týždni 2023 nebol v okrese Sobrance prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení.
V 36. kalendárnom týždni 2023 bol v okrese Michalovce hlásený 1 prípad a v okrese Sobrance bol hlásený tiež 1 prípad ochorenia na COVID  - 19. 

MUDr. Janka Stašková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach