Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Michalovce a Sobrance za 30. kalendárny týždeň 2023

V 30. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okr. Michalovce 176 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 289,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 6 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 9,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (29. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO nižší o 25 % a výskyt CHPO je nižší o 5 %.
V okr. Michalovce bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (996,4/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2 osôb, čo predstavuje 1,1 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (0), otitídy (0), sinusitídy (2).

V okr. Michalovce sentinelovými lekármi neboli vykonané odbery biologického materiálu /výter hrdlo + nos/ do odberového média.
V 30. kalendárnom týždni 2023 nebol v okrese Michalovce prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení. 

V 30. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okr. Sobrance 61 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 454,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 0 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 0,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (29. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO vyšší o 270 % a výskyt CHPO s nulovým výskytom.
V okr. Sobrance bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (2359,0/100 000). Priebeh ochorení nebol komplikovaný u chorých osôb.
V 30. kalendárnom týždni 2023 nebol v okrese Sobrance prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení.

V 30. kalendárnom týždni 2023 nebol v okresoch Michalovce a Sobrance hlásený prípad ochorenia na COVID – 19. 

MUDr. Janka Stašková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach