Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Michalovce a Sobrance za 25. kalendárny týždeň 2023

V 25. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okr. Michalovce 557 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 962,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 32 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 55,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (24. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO nižší o 38,2 % a výskyt CHPO je nižší o 30,4 %.
V okr. Michalovce bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (3881,8/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 8 osôb, čo predstavuje 1,4 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (0), otitídy (2), sinusitídy (6).

V okr. Michalovce sentinelovými lekármi neboli vykonané odbery biologického materiálu /výter hrdlo + nos/ do odberového média.
V 25. kalendárnom týždni 2023 nebol v okrese Michalovce prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení. 

V 25. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okr. Sobrance 96 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 643,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 0 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 0,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (24. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO nižší o 64,9 % a výskyt CHPO s nulovým výskytom.
V okr. Sobrance bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  6 až 14 ročných  (2848,3/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 5 osôb, čo predstavuje 5,2 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (1), otitídy (1), sinusitídy (3).
V 25. kalendárnom týždni 2023 nebol v okrese Sobrance prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení.

V 25. kalendárnom týždni 2023 neboli v okrese Michalovce a Sobrance hlásené prípady na ochorenie COVID – 19.

MUDr. Janka Stašková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach