Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Michalovce a Sobrance za 24. kalendárny týždeň 2023

V 24. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okr. Michalovce 608 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1556,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 31 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 79,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (23. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO vyšší o 118,9 % a výskyt CHPO je vyšší o 168,2 %.
V okr. Michalovce bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (5763,9/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 14 osôb, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (14), otitídy (0), sinusitídy (0).

V okr. Michalovce sentinelovými lekármi neboli vykonané odbery biologického materiálu /výter hrdlo + nos/ do odberového média.
V 24. kalendárnom týždni 2023 nebol v okrese Michalovce prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení. 

V 24. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okr. Sobrance 164 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1832,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 0 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 0,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (23. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO vyšší o 320,5 % a výskyt CHPO s nulovým výskytom.
V okr. Sobrance bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (5425,8/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 13 osôb, čo predstavuje 7,9 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (1), otitídy (9), sinusitídy (3).
V 24. kalendárnom týždni 2023 nebol v okrese Sobrance prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení.

V 24. kalendárnom týždni 2023 boli v okrese Michalovce hlásené 3 prípady na ochorenie COVID – 19 a v okrese Sobrance nebol hlásený prípad na ochorenie COVID -19. 

MUDr. Janka Stašková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach