Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Michalovce a Sobrance za 22. kalendárny týždeň 2023

V 22. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okr. Michalovce 526 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 956,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 19 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 34,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (21. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO nižší o 37,2 % a výskyt CHPO je nižší o 21,7 %.
V okr. Michalovce bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (3364,2/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 5 osôb, čo predstavuje 1,0 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (2), otitídy (2), sinusitídy (1).

V okr. Michalovce sentinelovými lekármi neboli vykonané odbery biologického materiálu /výter hrdlo + nos/ do odberového média.
V 22. kalendárnom týždni 2023 nebol v okrese Michalovce prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení. 

V 22. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okr. Sobrance 68 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 569,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 0 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 0,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (21. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO nižší o 47 % a výskyt CHPO s nulovým výskytom.
V okr. Sobrance bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  6 až 14 ročných (3173,8/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 4 osôb, čo predstavuje 5,9 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (0), otitídy (1), sinusitídy (3).
V 22. kalendárnom týždni 2023 nebol v okrese Sobrance prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení.

V 22. kalendárnom týždni 2023 nebol v okrese Michalovce a Sobrance hlásený prípad na ochorenie COVID -19. 

MUDr. Janka Stašková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach