Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (RÚVZ KE)

má územnú pôsobnosť pre okresy Košice I - IV a Košice - okolie

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Košice I - IV a Košice - okolie a orgánom radiačnej ochrany pre Košický a Prešovský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Košickom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ KE je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je MUDr. Jana Kollárová, MPH

Aktuality

Späť Informácia o peľovej situácii v Košiciach v 28. kalendárnom týždni

Monitorovacia stanica:  RÚVZ so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice

Aktuálne alergény:

 1. Peľové zrná
  • Nízke koncentrácie: astrovité, skorocel, trávy lipnicovité
  • Stredné až vysoké denné koncentrácie: pŕhľavovité
  • Veľmi vysoké denné koncentrácie: neboli namerané
 2. Spóry
  • Nízke koncentrácie: Epicoccum
  • Stredné až vysoké denné koncentrácie: Alternaria
  • Veľmi vysoké denné koncentrácie: Cladosporium

Väčšina alergikov začne pociťovať príznaky alergie keď koncentrácia ich alergénu dosiahne strednú hodnotu.

Vplyv počasia na denné koncentrácie peľu a spór húb (plesní) v ovzduší:

 • Ochladenie znižuje denné koncentrácie peľu a spór v ovzduší.
 • Horúčava a sucho znižuje denné koncentrácie peľu a spór v ovzduší.
 • Vietor transportuje peľové zrná i spóry na veľké vzdialenosti.
 • Počas dažďa klesajú denné koncentrácie peľu v ovzduší.
 • Po búrke narastajú denné koncentrácie spór v ovzduší.

Vysvetlivky: 

 • Nízke koncentrácie: do 30 biologických častíc v m3 vzduchu
 • Stredné až vysoké koncentrácie: 30 – 150 biologických častíc v m3 vzduchu
 • Veľmi vysoké koncentrácie: nad 150 biologických častíc v m3 vzduchu
 • Biologické častice = peľové zrná a spóry húb (plesní)

Podrobnejšie peľové spravodajstvo zverejňujeme na www.pelovespravodajstvo.sk