Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne

má územnú pôsobnosť pre okresy Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo

RÚVZ DK je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je RNDr. Mgr. Mária Varmusová, MPH.

Aktuality

Späť Svetový deň bez tabaku

SVETOVÝ DEŇ BEZ TABAKU: AJ ALTERNATÍVY K FAJČENIU MÔŽU VZBUDZOVAŤ ZÁVISLOSŤ

Okrem klasických tabakových výrobkov sú dnes na trhu bežne dostupné početné alternatívy: zahrievaný tabak, elektronické cigarety, žuvací a šnupací tabak, nikotínové vrecúška a ďalšie. 

Rozmanitý je najmä trh okolo e-cigariet - elektronických zariadení rôznych tvarov a veľkostí, ktoré nahrievaním tekutiny produkujú aerosól určený na inhaláciu (tzv. vaping). Niektoré e-cigarety majú viacnásobné použitie a tekutinu je do nich možné dopĺňať, iné sú jednorazové a po spotrebovaní sa majú zahodiť.

Nemalá časť ľudí sa mylne domnieva, že elektronické cigarety nie sú rizikom, pretože namiesto dymu obsahujú “iba neškodnú vodnú paru”. Aj nové alternatívy k fajčeniu sprevádzajú zdravotné riziká a hrozí vznik závislosti. Väčšina e-cigariet či iných alternatív k fajčeniu totiž obsahuje nikotín. Hladina nikotínu sa v nich pritom môže značne líšiť. Niektoré tekutiny na vaping majú relatívne nízky obsah nikotínu, no jeho hladiny môžu byť aj niekoľkonásobne vyššie ako v typickej cigarete. To isté platí o nikotínových vrecúškach, pri ktorých jedno môže uvoľniť do tela desať- aj viacnásobok nikotínu ako klasická cigareta.

“Nikotín je vysoko návyková látka. Závislosť na ňom patrí medzi najsilnejšie a niektorí odborníci ju označujú za silnejšiu ako závislosť na heroíne. Len približne tretine fajčiarov sa podarí prestať fajčiť, aj to po opakovaných pokusoch. Mladí ľudia sú obzvlášť náchylní pocítiť jeho negatívne účinky. Nikotín môže nepriaznivo vplývať na vývoj ich mozgu, pamäť, sústredenie, náladu a schopnosť kontrolovať svoje impulzívne správanie. Nikotín, obzvlášť u detí a mládeže, dokáže relatívne rýchlo viesť k duševnej a fyzickej závislosti,” upozornila Mgr. Tatiana Zvalová z Poradne na odvykanie od fajčenia na RÚVZ v Banskej Bystrici.

Alternatívne výrobky obsahujúce nikotín môžu predstavovať vstupnú bránu k užívaniu konvenčných tabakových výrobkov najmä u mladých ľudí a nefajčiarov. Ak sa alternatívy k fajčeniu dostávajú do rúk nefajčiarov, stávajú sa súčasťou problému a nie riešenia, pretože sa nimi zbytočne zvyšuje počet ľudí závislých na nikotíne. Alternatívne produkty môžu byť jedným z nástrojov na znižovanie niektorých škodlivých dopadov fajčenia iba v prípade už závislých fajčiarov.

Zároveň nie je možné tvrdiť, že beznikotínové alternatívy k fajčeniu sú úplne bez rizík, keďže deti môžu byť pri ich konzumácii vystavené škodlivým chemikáliám, resp. látkam, ktorých vplyv na zdravie sa ešte len začal bližšie skúmať.