Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci (RÚVZ CA)

má územnú pôsobnosť pre okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto.

RÚVZ CA je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA.

Aktuality

Späť Rozšírenie služieb v Poradni zdravia v Čadci

Rozšírenie služieb v Poradni zdravia v Čadci

Poradňa zdravia zriadená na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci rozširuje svoje služby o diagnostiku tela na prístroji InBody 270.

Čo všetko sa dozviete z merania na prístroji InBody 270?
•    celkovú hmotnosť tela,
•    množstvo a percento tuku v tele,
•    hodnotu viscerálneho (vnútrobrušného) tuku v tele,
•    hmotnosť kostrových svalov,
•    rozloženie tuku a svalov v jednotlivých častiach tela,
•    vyváženosť jednotlivých častí tela,
•    optimálnu hmotnosť
•    množstvo vody v organizme,
•    WHR index, BMI index,
•    bazálny metabolizmus,
•    proteíny a minerálne látky,
•    (história a priebeh meraní pri opakovaných vyšetreniach).

Meranie trvá 15 sekúnd, je jednoduché, rýchle a prebieha v oblečení, naboso. Po meraní nasleduje interpretácia zistených výsledkov. (Meranie nie je vhodné pre tehotné ženy a pre osoby s kardiostimulátorom).

Vyšetrenie na InBody je súčasťou vyšetrenia v základnej Poradni zdravia, ktorej zámerom je zvýšiť záujem o svoje zdravie, poznať zdravotné riziká chronických neinfekčných chorôb (srdcovo-cievnych, cukrovky, problémov lipidového spektra či obezity) a predchádzať vzniku týchto ochorení. Poradňa zdravia poskytuje nasledovné spektrum vyšetrení:

-    stanovenie celkového cholesterolu, triglyceridov (tukov) a glukózy z kapilárnej krvi (odber kvapky krvi z prsta), meranie krvného tlaku a pulzu, antropometrické meranie (hmotnosť, výška, pás, boky), vyšetrenie na InBody, osobná a rodinná anamnéza.

Rovnako môžete v prípade záujmu využiť aj služby nadstavbovej Poradne zdravej výživy, kde poskytujeme poradenstvo v oblasti zdravej výživy formou rozhovoru a konzultácie, zisťujeme výživovú anamnézu a realizujeme analýzu Vášho stravovania (na základe jedálnička, ktorý prinesiete) - dozviete sa, ako sa stravujete, aký máte kalorický príjem (príjem energie a základných živín), kde robíte chyby v stravovaní, aký je pre Vás optimálny denný príjem energie a pod. V prípade záujmu Vám môžeme vytvoriť návrh jedálnička cez program Planeat.

Všetky uvedené vyšetrenia sú BEZPLATNÉ. Na vyšetrenie je potrebné sa vopred objednať na tel. čísle: 041/4302618, prípadne e-mailom: ca.vkz@uvzsr.sk.

Ambulancia Poradne zdravia sa v Čadci nachádza na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Palárikova 1156 (zelená budova na parkovisku pri Kysuckej nemocnici s poliklinikou), na 2. poschodí č .dv. 233.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

 

Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci
Pripravilo: Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu