Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove (RÚVZ BJ)

má územnú pôsobnosť pre okres Bardejov.

RÚVZ BJ je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Poverená vykonávaním funkcie regionálnej hygieničky je Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH.

Aktuality

Späť Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte VHA v okrese Bardejov za 27. kalendárny týždeň

V dňoch 1.7.2024 – 7.7.2024 bol na RÚVZ so sídlom v Bardejove hlásený 1 nový prípad ochorenia na VHA.
Kumulatívne evidujeme k 7.7.2024 hlásených 153 ochorení na VHA.
V súčasnosti sú v územnej pôsobnosti RÚVZ 4 aktívne ohniská VHA. 

 

Aktívne ohniská
 

Petrová
V dňoch 1.7.2024 – 7.7.2024 nebol hlásený nový prípad VHA. Kumulatívne sú v obci Petrová  evidované 2 prípady ochorenie na VHA.

Lenartov
V dňoch 1.7.2024 – 7.7.2024 nebol hlásený nový prípad VHA.
Kumulatívne je tak v obci Lenartov evidovaných 42 prípadov ochorenia na VHA. 

Varadka
V dňoch 1.7.2024 – 7.7.2024 nebol hlásený nový prípad VHA. Kumulatívne sú  v obci Varadka evidované 3 prípady ochorenia na VHA. 

Bardejov – Dlhá Lúka
V dňoch 1.7.2024 – 7.7.2024 bol hlásený 1 nový prípad ochorenia na VHA. Kumulatívne je v obci Bardejov – Dlhá Lúka evidovaných 10 prípadov ochorenia na VHA. 

Opatrenia prijaté v obci Pertová, Varadka a Bardejov - Dlhá Lúka:

 • zabezpečenie epidemiologického vyšetrovania v ohnisku nákazy, za účelom lokalizovať ohnisko a nariaďovať protiepidemické opatrenia
 • nariadenie lekárskych dohľadov
 • neodporúčanie organizovania hromadných podujatí 
 • informovanie výchovno-vzdelávacích zariadení o preventívnych opatreniach predovšetkým o dôslednom dodržiavaní zásad osobnej hygieny a dezinfekcie 
 • spolupráca so samosprávou, všeobecnými lekármi pre deti a dorast, všeobecnými lekármi pre dospelých, pracovníkmi sociálnej terénnej práce, komunitnými pracovníkmi a zástupcami Zdravých regiónov


Opatrenie prijaté v obci Lenartov:

 • zabezpečenie epidemiologického vyšetrovania v ohnisku nákazy, za účelom lokalizovať ohnisko a nariaďovať protiepidemické opatrenia
 • nariadenie lekárskych dohľadov 
 • neodporúčanie organizovania hromadných podujatí 
 • informovanie výchovno-vzdelávacích zariadení o preventívnych opatreniach predovšetkým o dôslednom dodržiavaní zásad osobnej hygieny a dezinfekcie 
 • spolupráca so samosprávou, všeobecnými lekármi pre deti a dorast, všeobecnými lekármi pre dospelých, pracovníkmi sociálnej terénnej práce, komunitnými pracovníkmi a zástupcami Zdravých regiónov
 • Vyhláška č.27/2024 zo dňa 14.3.2024 vydaná RÚVZ so sídlom v Bardejove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Lenartov
 • Vyhláška č.72/2024 zo dňa 3.6.2024 vydaná RÚVZ so sídlom v Bardejove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v meste Bardejov – časť Dlhá Lúka


Neaktívne ohniská

V súčasnosti evidujeme 9 neaktívnych ohnísk:

Zborov
Kumulatívne v obci Zborov evidujeme 3 prípady ochorení na VHA. 

Porúbka
Kumulatívne v obci Porúbka evidujeme 2 prípady ochorenia na VHA.

Bardejov - časť Poštárka
Kumulatívne  v obci Bardejov časť Poštárka evidovaný 1 prípad ochorenia na VHA.

Bardejov
Kumulatívne sú v meste Bardejov evidované 2 prípady ochorenia na VHA u detí. 

Chmeľová
Kumulatívne v obci Chmeľová evidovaný 1 prípad ochorenia na VHA u dospelej osoby. 

Marhaň
Kumulatívne je v obci Marhaň evidovaných 70 prípadov ochorení na VHA.

Frička
Kumulatívne sú v obci Frička evidované 2 prípady ochorenia na VHA. 

Lascov
Kumulatívne je v obci Lascov evidovaných 13 prípadov ochorenia na VHA u detí.

Nižný Tvarožec
Kumulatívne je v obci Nižný Tvarožec evidovaný 1 prípad ochorenia na VHA. 
 

RÚVZ so sídlom v Bardejove naďalej odporúča venovať zvýšenú pozornosť a informovanie obyvateľov o preventívnych opatreniach spočívajúcich predovšetkým v dôslednom dodržiavaní zásad osobnej hygieny, dezinfekcie, v prípade zdravotných ťažkostí návštevu lekára a imunizáciu jedincov v populáciách so zvýšeným rizikom.