Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (RÚVZ BB)

má územnú pôsobnosť pre okresy Banská Bystrica a Brezno.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Banská Bystrica a Brezno a orgánom radiačnej ochrany pre Banskobystrický a Žilinský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Banskobystrickom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ BB je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD.

Aktuality

Späť Informácia o peľovej situácii v Banskej Bystrici v 27. kalendárnom týždni

Monitorovacia stanica: RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica

Aktuálne alergény:

 1. Peľové zrná
  • Nízke koncentrácie: pajaseň, mrkvovité, astrovité, gaštan, mrlíkovité, skorocel, štiav, lipa
  • Stredné až vysoké denné koncentrácie: trávy lipnicovité
  • Veľmi vysoké denné koncentrácie: pŕhľavovité
 2. Spóry
  • Nízke koncentrácie: Epicoccum, Helminthosporium, Polythrincium, Stemphylium
  • Stredné až vysoké denné koncentrácie: neboli namerané
  • Veľmi vysoké denné koncentrácie: Cladosporium, Alternaria

Väčšina alergikov začne pociťovať príznaky alergie keď koncentrácia ich alergénu dosiahne strednú hodnotu. 

Vplyv počasia na denné koncentrácie peľu a spór húb (plesní) v ovzduší: 

 • Ochladenie znižuje denné koncentrácie peľu a spór v ovzduší.
 • Horúčava a sucho znižuje denné koncentrácie peľu a spór v ovzduší.
 • Vietor transportuje peľové zrná i spóry na veľké vzdialenosti.
 • Počas dažďa klesajú denné koncentrácie peľu v ovzduší.
 • Po búrke narastajú denné koncentrácie spór v ovzduší.

Vysvetlivky: 

 • Nízke koncentrácie: do 30 biologických častíc v m3 vzduchu
 • Stredné až vysoké koncentrácie: 30 – 150 biologických častíc v m3 vzduchu
 • Veľmi vysoké koncentrácie: nad 150 biologických častíc v m3 vzduchu
 • Biologické častice = peľové zrná a spóry húb (plesní)

Podrobnejšie peľové spravodajstvo zverejňujeme na www.pelovespravodajstvo.sk.