Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave (RÚVZ BA)

má územnú pôsobnosť pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec a orgánom radiačnej ochrany pre Bratislavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva odborne zabezpečuje laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ BA je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou a generálnou tajomníčkou služobného úradu je Mgr. Eva Fitzová, MPH.

Pôvodná webová stránka RÚVZ BA

Aktuality

Späť Kvalita vody na prírodných vodných plochách a umelých kúpaliskách v Bratislavskom kraji za 37.kalendárny týždeň 2023

Kvalita vody na prírodných vodných plochách a kúpaliskách počas KS 2023 -  37. týždeň

Lokalita

Rekreácia

 

Kvalita vody

Poznámka

 

názov

okres

typ

Zlaté piesky

Bratislava II.

štrkopieskové

organiz.

Vzorky vody odobraté dňa 05.09.2023 preukázali vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie.

Prevádzkovateľ ukončil prevádzku letného prírodného kúpaliska.

Kuchajda

Bratislava III.

štrkopieskové

organiz.

Vzorky vody odobraté dňa 04.09.2023 preukázali vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie.

Prevádzkovateľ ukončil prevádzku letného prírodného kúpaliska.

Vajnorské jazero

Bratislava III.

štrkopieskové

neorg.

vyhovuje

Vzorky vody odobraté dňa 05.09.2023 preukázali vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie.

Čunovo

Bratislava V.

štrkopieskové

neorg.

vyhovuje

Vzorky vody odobraté dňa 04.09.2023 preukázali vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie.

Rusovce - Candell

Bratislava V.

štrkopieskové

neorg.

vyhovuje

Vzorky vody odobraté dňa 04.09.2023 preukázali vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie.

Veľký Draždiak

Bratislava V.

štrkopieskové

neorg.

vyhovuje

Vzorky vody odobraté dňa 04.09.2023 preukázali vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie.

Malé Leváre

Malacky

pieskové

neorg.

vyhovuje

Vzorky vody odobraté dňa 02.08.2023 preukázali vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie. Ďalší odber vzoriek vody je naplánovaný na 11.09.2023.

Plavecký Štvrtok

Malacky

pieskové

neorg.

vyhovuje

Vzorky vody odobraté dňa 02.08.2023 preukázali vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie. Ďalší odber vzoriek vody je naplánovaný na 11.09.2023.

Ivanka pri Dunaji

Senec

štrkopieskové

neorg.

vyhovuje

Vzorky vody odobraté dňa 05.09.2023 preukázali vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie.

Nové Košariská

Senec

štrkopieskové

neorg.

vyhovuje 

Vzorky vody odobraté dňa 02.08.2023 preukázali vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie. Ďalší odber vzoriek vody je naplánovaný na 11.09.2023.

Hlboké jazero

Senec

štrkopieskové

neorg.

vyhovuje

Vzorky vody odobraté dňa 23.08.2023 preukázali vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie.

Slnečné jazerá

Senec

štrkopieskové

organiz.

vyhovuje

Vzorky vody odobraté dňa 23.08.2023 preukázali vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie. Ďalší odber vzoriek vody je naplánovaný na 06.09.2023.


 

Kvalita vody na umelých kúpaliskách počas KS 2023 – 37. týždeň

Lokalita

Počet bazénov

 

Vhodnosť vody

na kúpanie

 

Poznámka

 

názov

okres

typ

IUVENTA

Bratislava I.

netermálne

1

Prevádzkovateľ ukončil prevádzku letného prírodného kúpaliska.

Kúpalisko Delfín

Bratislava II.

netermálne

3

Prevádzkovateľ ukončil prevádzku letného prírodného kúpaliska.

Krasňany

Bratislava III.

netermálne

2

Prevádzkovateľ ukončil prevádzku letného prírodného kúpaliska.

Tehelné pole

Bratislava III.

netermálne

3

Prevádzkovateľ ukončil prevádzku letného prírodného kúpaliska.

Zbojnička Rača

Bratislava III.

netermálne

2

Prevádzkovateľ ukončil prevádzku letného prírodného kúpaliska.

Kúpalisko Lamač

Bratislava IV.

netermálne

3

Prevádzkovateľ ukončil prevádzku letného prírodného kúpaliska.

Rosnička

Bratislava IV.

netermálne

4

Prevádzkovateľ ukončil prevádzku letného prírodného kúpaliska.

Letné kúpalisko Matadorka

Bratislava V.

netermálne

3

vyhovuje

Kúpalisko je v prevádzke od 24.06.2023.

Letné kúpalisko Malacky

Malacky

netermálne

2

vyhovuje

Kúpalisko je v prevádzke od 20.06.2023.

Letné kúpalisko Modra

Pezinok

netermálne

1

Prevádzkovateľ ukončil prevádzku letného prírodného kúpaliska.

Letné kúpalisko Pezinok - Sever

Pezinok

netermálne

Prevádzkovateľ ukončil prevádzku letného prírodného kúpaliska.

Aquathermal Senec

Senec

netermálne

15

vyhovuje

Kúpalisko je v prevádzke od 14.07.2023.

 

Najbezpečnejšie je kúpanie na oficiálne prevádzkovaných kúpaliskách, ktoré sú pravidelne kontrolované orgánmi verejného zdravotníctva. Preto navštevujte kúpaliská s povolenou a kvalitnou prevádzkou a pred návštevou kúpaliska sa informujte o jeho aktuálnom stave.