Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave (RÚVZ BA)

má územnú pôsobnosť pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec a orgánom radiačnej ochrany pre Bratislavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva odborne zabezpečuje laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ BA je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou a generálnou tajomníčkou služobného úradu je Mgr. Eva Fitzová, MPH
 

Dňa 12.7.2024 sú technických príčin úradné hodiny podateľne a pokladne úradu do 12:00 hod.

 

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Bratislavskom kraji za mesiac jún 2024

I.    Črevné nákazy

1.1       Salmonelové infekcie – A 02

            V Bratislavskom kraji bolo za mesiac jún hlásených 35 prípadov salmonelových infekcií (chorobnosť 4,43/100 000 obyvateľov). V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom je to o 1 prípad menej. V 32 prípadoch išlo o akútnu salmonelovú enteritídu, v 2 prípadoch o vylučovanie salmonel a v 1 prípade o lokalizovanú salmonelovú infekciu.

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 1-4 ročných detí (28,03/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 7 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava IV (8,56/100 000 obyvateľov) a s najnižšou chorobnosťou v okrese Malacky (2,54/100 000 obyvateľov). Laboratórne v 24 prípadoch dokázaná S. Enteritidis a v 11 prípadoch S. Bližšie neurčená.  Výskyt ochorení bol sporadický. Nozokomiálny charakter výskytu nebol hlásený. Z iných oblastí SR bolo dovlečené 1 ochorenie (Tešedíkovo). Zo zahraničia boli importované 3 ochorenia (India, Indonézia, Turecko).

1.2    Šigelóza zapríčinená Shigella flexneri – A 03.1  
    
Hlásené bolo 1 ochorenie (chorobnosť 0,14/100 000), v predchádzajúcom mesiaci boli hlásené 2 ochorenia. Ochorenie sa vyskytlo u dieťaťa vo vekovej skupine 1-4 ročných detí z okresu Bratislava IV. Kultivačným vyšetrením bola potvrdená Shigella flexneri. 

1.3    Iné bakteriálne črevné infekcie – A 04

    V mesiaci jún bolo hlásených 176 prípadov bakteriálnych črevných infekcií (chorobnosť 24,32/100 000 obyvateľov), v predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 134 prípadov. 

1.3.1    Infekcia enterohemoragickými Escherichia coli – A 04.3

    Hlásené bolo 1 ochorenie u dieťaťa vo vekovej skupine 0 ročných detí z okresu Bratislava III. Ako etiologický agens bola potvrdená  E.coli/STEC.

1.3.2    Kampylobakteriálna enteritída – A 04.5

V mesiaci jún bolo hlásených 110 prípadov (chorobnosť 15,20/100 000 obyvateľov), Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 ročných detí (60,18/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo všetkých okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Malacky (16,50/100 000 obyvateľov) a s najnižšou chorobnosťou v okrese Bratislava III (14,34/100 000 obyvateľov). Ako etiologický agens sa uplatnili – 99x Campylobacter jejuni, 3x Campylobacter ureolyticus, 4x Campylobacter coli a 4x Campylobacter nešepcifikovaný. Výskyt ochorení bol sporadický. Nozokomiálny charakter výskytu nebol hlásený. Z iných oblastí SR bolo dovlečených 6 ochorení (Galanta, Liptovský Mikuláš, Nové Mesto nad Váhom, Pohorelá, Trnavá Hora, Zamarovce). Zo zahraničia boli importované 4 ochorenia (Chorvátsko, Indonézia 2x, Turecko). 

1.3.3    Enterokolitída zapríčinená Yersinia enterocolitica – A 04.6

    Hlásené boli 3 ochorenia (chorobnosť 0,41/100 000 obyvateľov) ako v predchádzajúcom mesiaci. Ochorenie sa vyskytlo u dvoch žien vo vekovej skupine 35-44, 45-54 ročných osôb z okresov Bratislava II a Senec  a u muža vo vekovej skupine 15-19 ročných osôb z okresu Bratislava II. Kultivačným vyšetrením bola potvrdená Yersinia enterocolitica/ nešpecifikované. 

1.3.4    Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile – A 04.7

V mesiaci jún bolo zaznamenaných 62 prípadov (chorobnosť 8,57/100 000 obyvateľov), v predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 46 prípadov. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 65 a viac ročných osôb (33,41/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 7 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava I (30,15/100 000 obyvateľov) a s najnižšou chorobnosťou v okrese Pezinok (1,44/100 000 obyvateľov). Výskyt ochorení bol sporadický. Nozokomiálny charakter výskytu bol evidovaný v 48 prípadoch.

1.4    Alimentárna intoxikácia Vibrio parahaemolyticus – A 05.3

    Hlásené bolo 1 ochorenie (chorobnosť 0,14/100 000) u muža vo vekovej skupine 55-64 ročných osôb z okresu Pezinok. Serologickým vyšetrením bolo potvrdené Vibrio parahaemolyticus. Epidemiologická anamnéza negatívna.

1.5    Iné protozoárne črevné infekcie – A 07.1  

V mesiaci jún bol zaznamenaný 1 prípad (chorobnosť 0,14/100 000 obyvateľov) u muža vo vekovej skupine 15-19 ročných osôb z okresu Bratislava IV. Ochorenie bolo diagnostikované na základe klinického obrazu a v etiológii sa uplatnila Giardia intestinalis.
 
1.6    Vírusové enteritídy – A 08

    Hlásených bolo 34 ochorení (chorobnosť 4,70/100 000 obyvateľov). V predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 36 prípadov.

1.6.1    Rotavírusová enteritída – A 08.0

Hlásených bolo 13 ochorení (chorobnosť 1,80/100 000 obyvateľov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 1-4 ročných detí (22,43/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené z 5 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Pezinok (7,18/100 000 obyvateľov). Nozokomiálny charakter výskytu nebol hlásený.

1.6.2    Akútna gastroenteritída zapríčinená vírusom Norwalk – A 08.1 
    
V mesiaci jún bolo hlásených 8 ochorení (chorobnosť 1,11/100 000 obyvateľov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 ročných detí (36,11/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 7 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava I (2,15/100 000 obyvateľov), v okrese Malacky nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Výskyt ochorení bol sporadický. Nozokomiálny charakter výskytu nebol hlásený. 

1.6.3    Adenovírusová enteritída – A 08.2

Hlásených bolo 10 ochorení (chorobnosť 1,38/100 000 obyvateľov) ako v predchádzajúcom mesiaci. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 ročných detí (24,07/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 6 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava III (2,61/100 000 obyvateľov). Výskyt ochorení bol sporadický. Nozokomiálny charakter výskytu nebol hlásený.

1.6.4    Iné vírusové enteritídy – A 08.3

    Hlásené boli 3 ochorenia (chorobnosť 0,41/100 000 obyvateľov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 1-4 ročných detí (5,61/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené z 2 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava II (1,60/100 000 obyvateľov).  Nozokomiálny charakter výskytu nebol hlásený.

1.7      Hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu – A 09

Hlásených bolo 6 ochorení. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 0 ročných detí (24,07/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 4 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava III (3,91/100 000 obyvateľov) a s najnižšou chorobnosťou v okrese Bratislava II (0,80/100 000 obyvateľov). Výskyt ochorení bol sporadický. Etiologický agens nebol zistený ani v jednom prípade. Nozokomiálny charakter výskytu bol evidovaný v 4 prípadoch.

1.8     Enterobióza – B 80

Hlásených bolo 20 prípadov (chorobnosť 2,76/100 000 obyvateľov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 5-9 ročných detí (25,71/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo všetkých okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Pezinok (7,18/100 000 obyvateľov) a s najnižšou chorobnosťou v okrese Bratislava V (0,82/100 000 obyvateľov). Vo všetkých prípadoch mikroskopicky potvrdený Enterobius vermicularis. Výskyt ochorení bol sporadický, zaevidovaný však bol aj rodinný výskyt - 1x2 ochorenia.

II.    Vírusové hepatitídy (VH)
  
 V mesiaci jún boli hlásené 2 prípady  hepatitídy (chorobnosť 1,25/100 000 obyvateľov), v predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 9  prípadov hepatitídy.

2.1    Akútna vírusová hepatitída B – B 16.9

Hlásené bolo 1 ochorenie akútnej VH typu B u neočkovaného muža vo vekovej skupine 25-34 ročných osôb z okresu Bratislava II. Epidemiologická anamnéza negatívna.  

2.2    Akútna vírusová hepatitída E – B 17.2

Hlásené bolo 1 ochorenie akútnej VH typu E u ženy vo vekovej skupine 65 a viac ročných osôb z okresu Bratislava V. Epidemiologická anamnéza negatívna. 
 
III.    Nákazy preventabilné očkovaním

3.1       Divý kašeľ vyvolaný Bordetella pertussis – A 37.0

Hlásených bolo 70 ochorení (chorobnosť 9,67/100 000 obyvateľov). Z celkového počtu ochorení bolo 43 osôb riadne očkovaných, čiastočne zaočkovaných bolo 5 osôb, 2 osoby boli neočkované, 4 osoby neočkované pre vek, 4 osoby očkovanie odmietli a v 12 prípadoch nebol stav zaočkovanosti zistený.  Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 10-14 ročných detí (40,95/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo všetkých okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Pezinok (22,98/100 000 obyvateľov). Diagnóza bola stanovená na základe klinického obrazu a sérologického vyšetrenia. Výskyt ochorení bol sporadický, zaevidovaná však bola aj epidémia a rodinný výskyt - 4x2 ochorenia (z toho 2  ochorenia boli vykázané v mesiaci apríl a máj). Zo zahraničia boli importované 2 ochorenia (Spojené kráľovstvo, Španielsko).

Epidémia:

Bola zaznamenaná jedna epidémia v školskom zariadení v okrese Bratislava III, kde ochoreli 2 deti vo vekovej skupine 10-14 ročných detí, z celkového počtu exponovaných 22 osôb. V obidvoch prípadoch bola stanovená diagnóza na základe výsledkov vyšetrení a klinického obrazu. Protiepidemické opatrenia boli zabezpečené v plnom rozsahu.
 
3.2    Zápal pľúc vyvolaný Streptococcus pneumoniae – J 13

Hlásených bolo 6 ochorení (chorobnosť 0,83/100 000 obyvateľov). Z celkového počtu ochorení boli 2 osoby riadne očkované, 2 osoby neočkované a v 2 prípadoch nebol stav zaočkovanosti zistený. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 5-9 ročných detí (4,67/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené z 5 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava I (4,31/100 000 obyvateľov). Laboratórne potvrdený Streptococcus pneumoniae sérotyp  3 (2x), 9L, 19A, 23A a 1x nešpecifikované. Nozokomiálny charakter výskytu nebol hlásený.
    
IV.      Respiračné nákazy

4.1    Legionárska choroba – A 48.1

Hlásené boli 4 ochorenia (chorobnosť 0,55/100 000 obyvateľov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 65 a viac ročných osôb (1,55/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené z 3 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Malacky (2,54/100 000 obyvateľov). Výskyt ochorení bol sporadický. Diagnóza bola stanovená na základe klinického obrazu a laboratórneho vyšetrenia (moč) L. pneumophilla /séroskupina 1 (3x), nešpecikované (1x).

4.2    Ovčie kiahne – varicella – B 01.9

Hlásených bolo 63 prípadov (chorobnosť 8,71/100 000 obyvateľov), v predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 35 ochorení. Vo všetkých prípadoch boli ochorenia hlásené u detí do 15 rokov s najvyššou vekovo-špecifickou chorobnosťou vo vekovej skupine 5-9 ročných detí (84,13/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 7 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava IV (24,73/100 000 obyvateľov) a s najnižšou chorobnosťou v okrese Bratislava II (2,40/100 000 obyvateľov). Výskyt ochorení bol sporadický, zaevidovaný však bol epidemický výskyt. Nozokomiálny charakter výskytu nebol hlásený. 

Epidémia:

Boli zaznamenané dve epidémie (okres Senec): 
- 9 prípadov (MŠ a ZŠ) z celkového počtu exponovaných 300 osôb,
- 2 prípady (MŠ) z celkového počtu exponovaných 120 osôb. 

4.3    Herpes zoster – B 02

    Hlásených bolo 24 prípadov (chorobnosť 3,32/100 000 obyvateľov), v predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 26 ochorení. V skupine  detí do 15 rokov nebolo hlásené žiadne ochorenie. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 65 a viac ročných osôb (6,99/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo všetkých okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava IV (6,66/100 000 obyvateľov). Výskyt ochorení bol sporadický. Nozokomiálny charakter výskytu nebol hlásený. 

4.4    Nešpecifikovaná infekčná mononukleóza – B 27.9

    Hlásené bolo 1 ochorenie u  muža vo vekovej skupine 35-44 ročných osôb z okresu Bratislava I. Diagnóza bola stanovená na základe klinického obrazu.

4.5     Chrípka a chrípke podobné akútne respiračné ochorenia 

    V Bratislavskom kraji  bolo za jún hlásených celkom 1 894 prípadov (chorobnosť 4167,28/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), z toho v 14 prípadoch sa jednalo o chrípku a chrípke podobné ochorenia (chorobnosť 30,80/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov). 
    Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia bola zaznamenaná v okrese Bratislava III (6719,91/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), najnižšia v okrese Pezinok (1847,08/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných detí (15490,53/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov). 
    Najvyššia chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia bola zaznamenaná v okrese Bratislava III (124,44/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), najnižšia v okrese Malacky (22,59/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola hlásená vo vekovej skupine 20-59 ročných osôb (79,78/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov). 
               Komplikácie boli hlásené v 2,0%, t. j. v 38 prípadoch z celkového počtu ochorení. Komplikácie predstavovali sínusitídy (30), otitídy (8), pneumónie (0).

4.6    Covid-19 – U 07.1

    Hlásené boli 4 ochorenia (chorobnosť 0,55/100 000 obyvateľov). V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom je to o 3 prípady viac. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 35-44 ročných osôb (1,44/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 4 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava I (2,15/100 000 obyvateľov). Výskyt ochorení bol sporadický. 

V.    Neuroinfekcie

5.1    Herpetickovírusová meningitída – B 00.3

Hlásené bolo 1 ochorenie u ženy vo vekovej skupine 25-34 ročných osôb z okresu Bratislava II. Diagnóza bola stanovená na základe klinického obrazu a pozitivity v likvore pacientky – HSV-1 (vírus herpes simplex). 
        
VI.    Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou

6.1    Lymeská choroba – A 69.2

Hlásených bolo 34 prípadov (chorobnosť 4,70/100 000 obyvateľov), v predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 20 prípadov. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 55-64 ročných osôb (10,75/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo všetkých okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava IV (8,56/100 000 obyvateľov). V 30 prípadoch bolo ochorenie diagnostikované v štádiu erythema migrans. 1x očná, 1x cefalea, 1x neurologická a 1x bkp.  Diagnóza bola stanovená na základe klinického obrazu a pozitívneho sérologického vyšetrenia (Borrelia burgdorferi 33x a Borrelia garinii). Epidemiologická anamnéza bola v 20 prípadoch pozitívna (7x poštípanie hmyzom, 13x prisatie kliešťa). Z iných oblastí SR boli dovlečené 4 ochorenia (Banská Štiavnica, Čadca, Hlohovec, Koyšov). 

6.2    Kontakt alebo ohrozenie besnotou – Z 20.3  

Hlásených bolo celkom 31 poranení, z toho 15 bolo vykázaných. Poranenia boli spôsobené 7x psom, 5x mačkou, 1x sysľom, 1x myšou a 1x netopierom. Vo všetkých poraneniach sa jednalo o pohryznutie. Postexpozičná antirabická vakcinácia bola vykonaná u 14 osôb. Z iných oblastí SR nebolo dovlečené žiadne poranenie. Zo zahraničia boli importované 3 poranenia (Egypt, Francúzsko, Rakúsko).

VII.    Nákazy kože a slizníc 

7.1    Ruža – erysipelas – A 46

Hlásené bolo 1 ochorenie (chorobnosť 0,14/100 000 obyvateľov) u ženy vo vekovej skupine 65 a viac ročných osôb z okresu Bratislava IV. 

7.2    Iné dermatofytózy – B 35.8

    Hlásené boli 2 ochorenia u dieťaťa vo vekovej skupine 5-9 ročných detí z okresu Bratislava V a u muža vo vekovej skupine 15-19 ročných osôb z okresu Malacky. Diagnóza bola stanovená na základe klinického obrazu.

7.3    Scabies – B 86

    Hlásených bolo 10 ochorení (chorobnosť 1,38/100 000 obyvateľov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 15-19 ročných osôb (7,19/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 6 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava I (4,31/100 000 obyvateľov). Výskyt ochorení bol sporadický, zaevidovaný však bol aj rodinný výskyt 1x2 ochorenia a 1x3 ochorenia. Nozokomiálny charakter výskytu nebol hlásený. 

VIII.    Ostatné nákazy

8.1    Septikémie – A 40.0, A 40.2, A 40.3, A 41.0, A 41.1, A 41.5, A 41.9
V priebehu mesiaca jún bolo hlásených 31 prípadov septických ochorení (chorobnosť 4,28/100 000 obyvateľov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 0 ročných detí (14,08/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené z 5 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava III (18,25/100 000 obyvateľov). V 29 prípadoch mal výskyt nozokomiálny charakter. Výskyt ochorení bol sporadický. 

8.2    Kandidová septikémia – B 37.7  

Hlásené boli 2 ochorenia (ktoré malo nozokomiálny charakter výskytu) u ženy vo vekovej skupine 55-64 ročných osôb a u muža vo vekovej skupine 65 a viac ročných osôb z okresu Bratislava III. Z hemokultúry bola potvrdená Candida lusitaniae a Candida parapsilosis.

8.3    Nosič inej infekčnej choroby – Z 22.8

    Hlásených bolo 21 ochorení (chorobnosť 2,90/100 000 obyvateľov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 65 a viac ročných osôb (10,88/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené z 3 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava I (12,92/100 000 obyvateľov). Vo všetkých prípadoch mal výskyt nozokomiálny charakter. 

IX.    Pohlavné prenosné ochorenia

9.1    Syfilis – A 51.0, A 51.1, A 51.3, A 53.9

Zaznamenaných bolo 15 ochorení (chorobnosť 1,39/100 000 obyvateľov), čo je o 5  prípadov viac v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 25-34 ročných osôb (6,41/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 6 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava I (8,61/100 000 obyvateľov). Zo zahraničia bolo importované 1 ochorenie (Rakúsko). 

9.2    Gonokokové infekcie – A 54.0

Zaznamenaných bolo 6 ochorení (chorobnosť 0,83/100 000 obyvateľov), v predchádzajúcom mesiaci boli hlásené 4 prípady. Vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 20-24 ročných osôb (3,93/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené z 3 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Senec (4,01/100 000 obyvateľov). Zo zahraničia nebolo importované žiadne ochorenie. 

9.3    Chlamýdiové infekcie – A 56.0

Zaznamenaných bolo 15 ochorení (chorobnosť 2,07/100 000 obyvateľov), v predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 20 prípadov. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 20-24 ročných osôb (7,86/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 6 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava II (4,80/100 000 obyvateľov) a s najnižšou chorobnosťou v okrese Bratislava III (1,30/100 000 obyvateľov).    

XI.      Úmrtia    
    V mesiaci jún nebolo hlásené žiadne úmrtie na infekčnú diagnózu.
Podrobnejšie informácie nájdete v súbore: EpiSituaciaBA_Jun2024