Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave (RÚVZ BA)

má územnú pôsobnosť pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec a orgánom radiačnej ochrany pre Bratislavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva odborne zabezpečuje laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ BA je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou a generálnou tajomníčkou služobného úradu je Mgr. Eva Fitzová, MPH.

Pôvodná webová stránka RÚVZ BA

Aktuality

Späť Dôležitý oznam - meranie osvetlenia

Tunajší úrad od júna 2023 z personálnych dôvodov NEVYKONÁVA MERANIE INTENZITY UMELÉHO OSVETLENIA u prevádzkovateľov; ani v rámci štátneho zdravotného dozoru.   
Objednávky zasielané v tejto veci na tunajší úrad nie je preto t. č. možné prijať a vybaviť.

Za porozumenie ďakujeme.