Aktuality

Späť Toto sú víťazi výtvarnej súťaže na tému: "Ovocie a zelenina ako superhrdina"

Ich výtvarné diela nás zaujali nielen svojou farebnosťou, ale aj nápaditosťou a spracovaním témy.

Žiakom z víťaznej triedy a aj dvom ďalším triedam, ktoré obsadili 2. a 3. miesto výtvarnej súťaže, prišla osobne zablahoželať a odovzdať cenu regionálna hygienička Mgr. Eva Fitzová, MPH a vedúca odboru podpory zdravia a výchovy k zdraviu Mgr. Zuzana Klinčáková.

Deti dostali pamätný diplom a ceny rozvíjajúce ich pohybovú aktivitu. 

A kto vyhral?
Víťaznou triedou, ktorá zároveň postúpila do finálneho celoslovenského kola súťaže, sa stala 5.B trieda zo Súkromnej základnej školy Kaštieľ 1 z Bernolákova; 
2.miesto patrí 6.A triede zo Základnej školy Dolinského 1 v Bratislave;
a 3.miesto obsadila 3.A trieda zo Základnej školy Podzáhradná 51 v Bratislave.

Veľmi sme sa potešili tohtoročnej vysokej účasti, pretože sa do tejto súťaže zapojilo až 40 tried z Bratislavského kraja. 

ĎAKUJEME VŠETKÝM ŠKOLÁM A NAJMÄ ŽIAKOM, KTORÍ SA ZAPOJILI DO TEJTO AKTIVITY. Edukačnou formou využili svoju originalitu a najmä kreativitu pri vytváraní svojich krásnych výtvarných diel a zároveň využili znalosti o dôležitosti zdravej stravy a záujem o zdravý životný štýl.


1.miesto - 5.B trieda zo Súkromnej základnej školy Kaštieľ 1 z Bernolákova


2.miesto - 6.A trieda zo Základnej školy Dolinského 1 v Bratislave


3.miesto - 3.A trieda zo Základnej školy Podzáhradná 51 v Bratislave