Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Bratislavskom kraji za 17. týždeň roku 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Bratislavskom kraji za 17. kalendárny týždeň rok 2024

V 17. kalendárnom týždni bola zistená celokrajská chorobnosť na akútne respiračné    ochorenia (ARO) 1 713,1 (absolútny počet 707 ochorení) na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (16. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO nižší o 1,7%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) 2,4/100 000 (absolútny počet 1 ochorení) osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (16. kalendárny týždeň 2024) je výskyt CHPO nižší o 93,1%. Komplikácie boli hlásené v 2,7%, t. j. v 19 prípadoch z celkového počtu ochorení.  Komplikácie predstavovali sínusitídy (16), otitídy (1), pneumónie (2).

Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Malacky (2922,26/100 000), najnižšia v okrese Pezinok (531,43/100 000). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných detí (4783,3/100 000). 

Jedno ochorenie na CHPO bolo hlásené z okresu Bratislava II (8,24/100 000) vo vekovej skupine 20-59 ročných osôb (4,40/100 000).

Výskyt ochorení na ARO a CHPO bol sporadický.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Bratislavskom kraji nebolo hlásené.

Ochorenie COVID-19 

V 17. kalendárnom týždni 2024 bol v Bratislavskom kraji hlásený 1 prípad na ochorenie COVID-19 z okresu Pezinok.

 

Mgr. Eva Fitzová, MPH
regionálna  hygienička