Aktuality

Späť Cigareta nie je hra, naberte odvahu a prestaňte s týmto zlozvykom. Pomôžeme Vám

Svetová zdravotnícka organizácia od roku 1987 každoročne vyhlasuje 31. máj za Svetový deň bez tabaku. Tohtoročné heslo znie: „Ochrana detí pred vplyvom tabakového priemyslu“. Cieľom tejto kampane je upozorniť na praktiky tabakového priemyslu, ktorej stredobodom sú práve mladí ľudia. Častokrát ide o manipulatívnu až klamlivú taktiku, ktorá využíva všetky dostupné prostriedky na propagáciu svojich inovatívnych tabakových výrobkov. Tie sú pomocou vynikajúceho marketingu cielené na získanie nových a hlavne pravidelných užívateľov tabaku. Kľúčovými sa tak pre tabakové spoločnosti stávajú digitálne platformy, kde dokážu osloviť množstvo detí a mladých ľudí.

Podľa odhadov konzumuje na celom svete tabakové výrobky 38 miliónov chlapcov a dievčat vo veku 13 – 15 rokov. Nikotín môže poškodiť vyvíjajúci sa mozog, pričom mladší užívatelia čelia vyššej pravdepodobnosti závislosti, väčším ťažkostiam s odvykaním a potenciálne zvýšenému riziku závislosti od iných látok v budúcnosti. 
 
Pracovníci odboru podpory zdravia pri príležitosti „Svetového dňa bez tabaku“ pozývajú širokú verejnosť na preventívne podujatie „Deň otvorených dverí“. Uskutoční sa dňa 31. mája 2024 v čase od 8:00 do 12:00 hod. v priestoroch tunajšieho úradu, Poradňa zdravia, Ružinovská 8, Bratislava.

Záujemcom bude v tento deň poskytnuté:  

  • meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu,
  • stanovenie stupňa závislosti na nikotíne pomocou dotazníka,
  • a meranie krvného tlaku a pulzu.

Po zhodnotení výsledkov bude podľa záujmu poskytnuté individuálne poradenstvo. Fajčiari, ktorí majú záujem navštíviť našu poradňu na odvykanie od fajčenia v iný deň, môžu si dohodnúť termín telefonicky: +421 917 426 090 alebo e-mailom: ba.blazova@uvzsr.sk


 

Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu