Aktuality

Späť Celý proces umývania rúk, ktorý trvá maximálne 30 sekúnd, môže zachrániť život

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) každoročne 5. mája pripomína, že hygiena rúk je jednou z najúčinnejších a najjednoduchších foriem prevencie šírenia infekcií. Infekcie spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti komplikujú každý rok uzdravenie stovkám miliónov pacientov na celom svete. 

Hygiena rúk je základným a efektívnym opatrením za predpokladu, že je vykonávaná správne. Nedostatky v dodržiavaní správnych postupov v hygiene rúk u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sú však celosvetovým problémom. 

Cieľom projektu je poukázať na to, že dôkladnou dezinfekciou rúk pri príchode do zdravotníckeho zariadenia aj pri odchode z neho ľudia spoločne pomáhajú chrániť návštevníkov a pacientov a zároveň výrazne znižujú riziko ďalšieho šírenia nákazy. 

V rámci Svetového dňa rúk skontrolovali tento rok pracovníci oddelenia prevencie nozokomiálnych nákaz tunajšieho úradu hygienickú dezinfekciu rúk u 197 zdravotníckych pracovníkov, z toho u 44 lekárov (22%), 86 zdravotných sestier (44%), 23 sanitárov (11,7%) a u 44 študentov z lekárskych fakúlt vrátane zahraničných študentov (22, %) v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB Bratislava-Ružinov a UNB sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka), v Narodnom ústave detských chorôb a v Nemocnici Milosrdní bratia. Kontrola a edukácia prebehla na oddeleniach: gynekológie, internom, chirurgickom, neurologickom, dlhodobo chorých, klinickej onkológie (paliatívna starostlivosť), anesteziologicko-resuscitačnom, neonatologickom, RTG pracovisku a detskom oddelení. 

"Takéto edukačné činnosti sú veľmi dôležité, pretože pomáhajú vybudovať si návyk správnej a účinnej techniky dezinfekcie rúk, vďaka ktorej pomáhajú chrániť nielen seba, ale aj ostatných", hovorí Mgr.Jakubíková, vedúca oddelenia prevencie nozokomiálnych nákaz, z odboru epidemiológie tunajšieho úradu

Odhaľovanie nedostatkov pri dezinfekcii rúk sme vykonávali pomocou roztoku Visirub, ktorý si zdravotnícki pracovníci vtierali do pokožky rúk tak ako pri hygienickej dezinfekcii. Následne sme suché ruky osvietili ultrafialovým svetlom pomocou špecialnej UV lampy v Derma LiteCheck Boxe. 

Výsledky kontrol nás presvedčili, že zdravotnícki pracovníci pristupujú veľmi zodpovedne k hygienickej dezinfekcii rúk, ale význam hygieny rúk je potrebné pripomínať nielen zdravotníkom, ale tiež širokej laickej verejnosti. Pretože sprísnená hygiena v nemocniciach ďalších zdravotníckych zariadeniach sa netýka len pacientov a lekárov. Oveľa dôkladnejší by mali byť aj samotní návštevníci.

"Hoci je aj samotné umývanie rúk samozrejmosťou od útleho detstva, aj odborníci sa zhodujú, že návyky je nutné neustále pripomínať. Celý proces umývania rúk, ktorý trvá maximálne 30 sekúnd, môže zachrániť život", hovorí Mgr.Foltínová, vedúca odboru epidemiológie.

NEZABUDNITE: medzi činnosti, ktoré si bezpodmienečne vyžadujú umytie rúk patria predovšetkým: 

  • po použití toalety (wc); 
  • po návrate domov; 
  • pred jedlom; 
  • pred, počas a po príprave pokrmu; 
  • po manipulácii s nečistými predmetmi a povrchmi;
  • po kontakte so zvieratami a podobne.


Odbor epidemiológie, zdroj fotografií: RÚVZ Bratislava