Tlačové správy

Späť Zdravé leto: Odporúčania pre dovolenkárov a cestovateľov

Letné obdobie môže okrem príjemných zážitkov priniesť pri nedostatočnej prevencii aj nepríjemnosti spojené s rizikom zdravotných problémov. Aby bol priebeh vášho cestovania i dovolenky čo najviac pokojný a bez komplikácií, Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča riadiť sa nasledovnými základnými radami.

Príprave na dovolenku venujte dostatočnú pozornosť a vopred sa oboznámte so situáciou v destinácii a možnými zdravotnými rizikami. Ak cestujete s deťmi, voľte krajiny s časovo prijateľnými trasami a dobrým ubytovaním, cestovnú lekárničku prispôsobte krajine a svojmu zdraviu. Na dovolenke sa vyvarujte rizikovým aktivitám a dajte si pozor na slnko, štípajúci hmyz, kvalitu stravy, vody i ubytovania a nezanedbajte ani prevenciu po návrate z dovolenky,“ uviedla doktorka Tatiana Červeňová, hlavný hygienik SR.

1. Príprave venujte dostatočnú pozornosť

Doktorka Tatiana Červeňová, hlavný hygienik SR ďalej radí:

Ak máte malé deti, alebo ide o chronicky chorých pacientov či osoby so špeciálnou liečbou alebo diétou, pred cestou do zahraničia vám odporúčame kontaktovať ošetrujúceho lekára. Rovnako tak urobte v prípade, že cestujete do krajín s nízkym hygienickým štandardom, najmä do trópov a subtrópov.

Oboznámte lekára s účelom cesty, trvaním predpokladaného pobytu, typom ubytovania a spôsobom stravovania. Vzhľadom na charakter dovolenkovej destinácie vám môže poskytnúť základné informácie o:

 • odporúčaných liekoch na samoliečbu v priebehu cesty (odporúčaný obsah lekárničky nájdete aj nižšie v texte)
 • dôsledkoch cesty na zdravotný stav
 • povinných alebo odporúčaných očkovaniach
 • prevencii niektorých ochorení
 • spôsobe obmedzenia rizík ochorení v zahraničí

Ak je to potrebné, ošetrujúci lekár odošle cestujúceho na niektoré zo špecializovaných  pracovísk, ktoré mu poskytnú informáciu o aktuálnom riziku infekcií v jednotlivých krajinách, o príslušnej prevencii či zabezpečia potrebného očkovania. Sú to najmä oddelenia pre cudzokrajné choroby pri fakultných nemocniciach v Bratislave, Martine, Banskej Bystrici a v Košiciach.

Zistite, či sú pre destináciu, do ktorej sa chystáte, odporúčané špeciálne očkovania. Získajte potrebné očkovania včas pred odchodom, to znamená, že na to treba myslieť v dostatočnom časovom predstihu.

Základný prehľad odporúčaných očkovaní pre cestovateľov nájdete aj na našom webovom sídle.

2.  Oboznámte sa so situáciou v destinácii a možnými zdravotnými rizikami

Pred zahraničnou cestou je vhodné si skontrolovať odporúčania pre návštevníkov daného štátu (či už na oficiálnej webovej stránke určenej pre návštevníkov krajiny, alebo na webovom sídle Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR), a to napríklad aj preto, že vstup do krajiny môže byť podmienený očkovaním proti niektorému z infekčných ochorení s regionálnym výskytom.

Na spomínaných stránkach ministerstva zároveň môžete prostredníctvom podrobných profilov jednotlivých štátov získať ďalšie užitočné tipy na ochranu zdravia v lokálnych podmienkach.

Zaujímajte sa o dostupnosť pitnej vody, fungovanie zdravotnej starostlivosti a informácie o výskyte infekčných ochorení, ako sú napríklad dengue, zika, chikungunya, západonílska horúčka, kliešťová encefalitída a malária. Zistite si, kde sa nachádzajú miestne nemocnice či lekárne. Ak užívate lieky, uistite sa, že si ich so sebou vezmete v dostatočnom množstve,” povedala doktorka Júlia Adamčíková z Odboru surveillance infekčných ochorení ÚVZ SR.

Oboznámte sa s epidemiologickou situáciou v cieľovej destinácii či v tranzitných krajinách a prispôsobte tomu svoje správanie počas pobytu.

Osýpky sa vlaňajší aj tento rok vyskytli v početnejšom množstve aj v obľúbených európskych dovolenkových destináciách ako Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko. Každá osoba cestujúca do oblasti postihnutej týmto vysoko nákazlivým ochorením, ktorá nie je kompletne očkovaná dvoma dávkami vakcíny proti osýpkam, je v riziku, že pri kontakte s chorým na osýpky ochorie. Očkovací status proti osýpkam si možno preveriť u svojho všeobecného lekára v zdravotnej dokumentácii,” informovala doktorka Tatiana Červeňová, hlavný hygienik SR.

3. Cestovanie s dieťaťom

Radí docentka Jana Hamade, zástupkyňa hlavného hygienika so zameraním na deti a mládež

Pri voľbe dovolenky s malými deťmi dávajte prednosť krajinám s časovo prijateľnými trasami, ubytovaniu v hoteli na dobrej úrovni a dostatočne dlhej príprave na cestu. Voľte skôr európsku destináciu, cestu vlastnou dopravou a miesta mimo preplnených hotelov. Na spríjemnenie cestovania vezmite so sebou dostatok hračiek, prípadne kníh.

Pre deti mladšie ako dva roky nie je vhodná časovo náročná cesta lietadlom z dôvodu ešte krehkej detskej imunity. S deťmi do troch rokov neodporúčame cestovať do tropických krajín predovšetkým pre riziko nákazy infekčnými ochoreniami. Hrozbou pre zdravie môže byť aj kontakt s exotickými mikroorganizmami, jedovatými živočíchmi, či parazitmi.

Pri starších deťoch by už nemali byť cestovné obmedzenia, odporúča sa však cestovať so zaočkovaným dieťaťom vzhľadom na vek podľa očkovacieho kalendára. V prípade ciest do exotických krajín by dieťa malo byť zaočkované aj proti ochoreniam, proti ktorým existuje odporúčané očkovanie. Vyhnite sa rizikovej destinácii, ak dieťa vzhľadom na vek či ďalšie odporúčania ešte nie je očkované,” doplnila doktorka Adriana Mečochová, vedúca Sekcie epidemiológie a pripravenosti na pandémie ÚVZ SR.

Odporúčania pre rodičov počas cesty na dovolenku a počas pobytu v cieľovej destinácii:

Radí doktorka Tatiana Červeňová, hlavný hygienik SR:

 • Pri cestovaní s malými deťmi uprednostnite ranné, skoré dopoludňajšie, resp. neskoršie popoludňajšie hodiny s použitím vhodnej pokrývky hlavy dieťaťa - ideálne so šiltom na chránenie tváre a predĺženou zadnou časťou na ochranu krku a uší pred priamym slnkom.
 • Samozrejmosťou je použitie detských opaľovacích krémov, ktoré chránia citlivú detskú pokožku pred nežiaducimi účinkami UV žiarenia.
 • Strava má byť ľahká a pravidelná, s väčším prísunom ovocia a zeleniny, ktoré treba bezprostredne pred konzumáciou dôkladne umyť pod tečúcou pitnou vodou. Vyberajte najmä také druhy, ktoré obsahujú väčšie množstvo vody a minerálnych látok.
 • Rýchlo sa kaziace potraviny do jedálnička dieťaťa odporúčame nezaraďovať vôbec.
 • Dôležitý je adekvátny pitný režim. Vhodné sú vlažné tekutiny vo zvýšenom množstve. Uprednostňujte čistú pitnú vodu, pitný režim môžete dopĺňať aj nesladenými ovocnými čajmi.
 • Rešpektujte dostatok spánku pre dieťa, dodržiavajte ho aj počas dovolenky. Dieťaťu zabezpečte príjemný denný aj nočný odpočinok v závislosti od jeho veku, v prostredí, ktoré nie je prehriate, nie je vystavené priamemu slnečnému žiareniu a nie je extrémne klimatizované.
 • Počas pobytu na pláži sa deťom odporúča mať plážové oblečenie s UV filtrom, použiť krém s SPF 50 a nosiť klobúk s ochranou  tváre, krku a uší. Mokré oblečenie im po kúpaní vymeniť za suché. V obedňajších hodinách sa nevystavujte priamemu slnku.

4. Ďalšie zásady ochrany zdravia pre cestovateľov a dovolenkárov

Na čo si dávať pozor na dovolenke (nielen) v zahraničí:

 • vplyv samotného cestovania na zdravie (cestovanie lietadlom, autom, autobusom, loďou, na bicykli)
 • počas leteckej prepravy odporúčame používať respirátor
 • Počas cestovania autom je potrebné klimatizáciu používať tak, aby vám neškodila. To znamená, aby rozdiel teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím auta nebol vyšší ako 5, maximálne 7 stupňov Celzia. Tiež je potrebné nasmerovať prúd vzduchu do priestoru a nie priamo na tvár a chrbát,” odporúča vedúca odboru hygieny životného prostredia ÚVZ SR doktorka Milada Eštóková.
 • infekčné choroby: nenavštevovať uzavreté a preplnené miestnosti a zamedziť úzkemu kontaktu s neznámymi ľuďmi (prevencia prenosných infekčných ochorení, vrátane sexuálnych),
 • alergie,
 • úrazy a drobné poranenia,
 • ak nie ste trénovaní, pozor na športové riziká (potápanie, horolezectvo, atď.),
 • turistika na horách: „V prípade turistiky na horách zvážte počasie v aktuálny deň, nepreceňujte svoje fyzické schopnosti. Počas búrky sa nezdržiavajte na otvorenom priestranstve, pri otvorených lokalitách vodných plôch a ich blízkom okolí. Opustite vrchol a hrebene hôr, postupujte do nižších polôh a dolín, vzdiaľte sa od vysokých stromov, stožiarov, kovových reťazí, plotov či zábradlí. Počas búrky preventívne vypnite elektronické zariadenia, ako napríklad mobil. Snažte sa nájsť a prečkať búrku napr. v chate, útulni alebo pod prístreškom, ktorý nevyčnieva nad okolitý terén. Ak sa rozhodnete ukryť v previse alebo jaskyni, držte sa čo najďalej od vchodu a stien, posaďte sa na izolujúci materiál a spojte končatiny. Zamedzte kontaktu s vodivými predmetmi - kovové predmety, turistické palice či dáždnik dajte čo najďalej od seba. Pri ústupe pred búrkou sa snažte robiť menšie kroky a ruky držte pri tele, aby ste minimalizovali riziko krokového napätia. Ak sa pohybujete ako väčšia skupina ľudí, snažte sa rozptýliť na vzdialenosť aspoň troch metrov,” radí vedúca odboru hygieny životného prostredia ÚVZ SR doktorka Milada Eštóková.
 • telesná záťaž v horúcom, príp. vlhkom prostredí,
 • výskyt príznakov ťažkostí srdcovocievneho, črevného a dýchacieho systému,
 • slnečné žiarenie, opaľovanie a kúpanie,
 • nechodiť naboso po pláži, neležať priamo na piesku,
 • vyhýbať sa chodeniu naboso vo vlhkom teplom prostredí, prípadne preventívne používanie protiplesňových prípravkov (prevencia plesňových kožných ochorení)
 • zvieratá a hmyz
  • vyvarovať sa kontaktu s voľne sa pohybujúcimi zvieratami,
  • uprednostniť kvalitné bývanie v hoteloch vzdialených od liahní komárov
  • využívať neporušené moskytiéry - ochranné siete proti komárom,
  • používať repelentné prípravky, nosiť košele s dlhým rukávom, dlhé nohavice, predovšetkým po súmraku, nosiť bavlnené či ľanové odevy, ktoré sajú pot,
  • chrániť sa pred kliešťami - chrániť sa očkovaním proti kliešťovej encefalitíde, nosiť vhodné oblečenie ktoré účinne bráni kliešťom v prístupe k pokožke, používať repelenty, po pobyte v prírode dôkladne skontrolovať pokožku, či nedošlo k zakliešteniu,
 • stravovanie
  • piť  nápoje (vrátane minerálnej a pramenitej vody a mlieka) len v originálnom balení, na kávu a čaj používať len prevarenú pitnú vodu alebo vodu zo spotrebiteľského balenia,
  • konzumovať len dôkladne tepelne spracované jedlo (dôkladne uvarené a prepečené)
  • nejesť neumyté surové ovocie a zeleninu; jesť len ovocie, ktoré sa dá ošúpať, resp. ovocie a zeleninu, ktoré sú dôkladne umyté pitnou (balenou) vodou,
  • vyhýbať sa konzumácii surového mäsa, surových rýb a surových morských živočíchov (vrátane šalátov z nich pripravených)
  • vyhýbať sa majonézam, vajíčkam, studeným misám,
  • mlieko a mliečne výrobky jesť iba pasterizované, čiže riadne tepelne upravené (inak hrozí aj riziko nákazy kliešťovou encefalitídou),
  • nekonzumovať jedlá, ktoré už raz boli zohriate
  • v zahraničných destináciách nepoužívať na chladenie nápojov ľadové kocky, pretože môžu byť vyrobené z kontaminovanej vody,
  • zvažovať, či je v danej destinácii bezpečné konzumovať zmrzlinu - pozrite si, či je zmrzlina hladká, bez kryštálikov ľadu alebo hrudiek nerozmixovaných surovín, či vonia po použitých surovinách; všimnite si, či sú prostredie predajne, pracovné plochy a náčinie čisté, či sú nádoby aj kornútky na zmrzlinu chránené pred znečistením, či personál používa jednorazové rukavice, prípadne, či má kornútok okolo seba obal, ktorý bráni jeho kontaminácii. Porciovacie náradie nesmie byť skladované v nádobe so stojacou vodou (množia sa tam mikroorganizmy),
  • časté a dôkladné umývanie rúk mydlom a vodou, prípadne použitie čistiacich výrobkov na báze alkoholu, umývanie zubov len pitnou (balenou) vodou.

5. Cestovnú lekárničku prispôsobte krajine a svojmu zdraviu

Radí docentka Jana Hamade, zástupkyňa hlavného hygienika SR so zameraním na deti a mládež

Obsah cestovnej lekárničky závisí od krajiny, do ktorej cestujete, a aj od dĺžky pobytu a dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

Čo obsahuje kompletná cestovateľská lekárnička:

 • lieky, ktoré cestovateľ bežne užíva,
 • lieky proti horúčke a bolestiam hlavy,
 • kvapky do nosa, očí, uší
 • lieky proti hnačke,
 • lieky proti nevoľnosti pri tzv. chorobe z pohybu,
 • lieky proti zápche,
 • antihistaminiká (lieky pri alergických reakciách),
 • lokálne antihistaminiká - krém, gél (potrebný pri poštípaní hmyzom),
 • lieky na ochranu proti malárii, v prípade pobytu v oblasti s výskytom malárie,
 • sprej alebo krém proti hmyzu (repelent),
 • dezinfekčný prostriedok,
 • pohotovostné obväzy, elastický obväz,
 • lieky proti plesňovej infekcii nôh,
 • rehydratačný roztok (najmä pre deti),
 • teplomer, obväzovú vatu, pinzetu, nožničky, náplasti.

Príbalové letáky všetkých liekov si prečítajte ešte doma pred odchodom - je nutné splniť všetky podmienky na skladovanie a uchovávanie liečiv, prísne dodržiavať účel liečby a dávkovanie, kontraindikácie, zohľadniť vedľajšie účinky a znášanlivosť, respektíve pôsobenie s inými liekmi. Lekárnička musí byť v suchu, chlade a tme, aby nedošlo k poškodeniu jej obsahu,” vysvetlila doktorka Tatiana Červeňová, hlavný hygienik SR.

6. Ako postupovať po návrate z dovolenky

Niektoré ochorenia sa môžu prejaviť už počas cesty alebo ihneď po návrate, no väčšina ochorení sa prejaví najneskôr do 6-12 týždňov. U niektorých ochorení, ako napr. malária, sa príznaky môžu objaviť až po pol roku alebo roku. Ak ste sa vrátili z krajín s výskytom exotických ochorení, je dôležité aj po návrate sledovať svoj zdravotný stav. Zároveň je potrebné dodržať pokyny lekára, ktoré sa týkajú napr. užívania liekov proti malárii v stanovenom období po návrate z exotickej destinácie,” radí doktorka Adriana Mečochová, vedúce Sekcie epidemiológie a pripravenosti na pandémie.

V prípade objavenia sa zdravotných ťažkostí po návrate z dovolenky sa izolujte a skontaktujte svojho ošetrujúceho lekára. Informujte ho o ceste a pobyte v cudzine - a to aj napriek tomu, že od návratu z dovolenky uplynul dlhší čas,” doplnila doktorka Tatiana Červeňová, hlavný hygienik SR.

Ak vyhľadáte zdravotnícku pomoc či diagnostiku, dodržte základné všeobecné opatrenia na zamedzenie šírenia nákazy:

 • majte pri kontakte s inými ľuďmi nasadený respirátor,
 • priebežne a dôsledne dodržiavajte hygienu rúk,
 • v prípade podozrivej vyrážky ju majte preventívne prekrytú (zvoľte voľné tričko s dlhým rukávom, vzdušné nohavice).

Ďalší postup a vhodnú liečbu následne určí lekár na základe výsledkov vyšetrenia a podľa stanovenej diagnózy a celkového zdravotného stavu.

Úrad verejného zdravotníctva SR