Tlačové správy

Späť Záverečná informácia k nadregionálnej epidémii akútnej gastroenteritídy

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trenčíne celkovo zaznamenal v nadregionálnej epidémii akútnych gastroenteritíd 496 chorých z počtu 2237 exponovaných osôb. Situácia je už stabilizovaná.

Faktorom prenosu nákazy bola strava zo spoločnosti na výrobu pokrmov v okrese Bánovce nad Bebravou, odkiaľ bola rozvážaná do ďalších prevádzok, čím sa ochorenie rozšírilo aj do iných okresov. 

RÚVZ v Trenčíne v spoločnosti vykonal opakovaný štátny zdravotný dozor. Posledná kontrola ukázala, že prevádzkovateľ zistené nedostatky odstránil a v odobratých steroch už nebola zistená prítomnosť patogénnych a podmienene patogénnych mikroorganizmov. RÚVZ povolil prevádzku priestorov od 7. 5. 2024.

Zamestnanci, u ktorých sa v odobratých vzorkách potvrdila prítomnosť vírusu Norwalk alebo zlatého stafylokoka, boli do potrebného času vyradení z pracovného procesu a aktuálne sú z preventívnych dôvodov pod dohľadom lekára pracovnej zdravotnej služby spoločnosti.

“Odborníci z RÚVZ v Trenčíne okamžite nariadili protiepidemické opatrenia, aktívne spolupracovala aj predmetná spoločnosť, ktorá navyše prijala aj vlastné opatrenia. Vďaka vzorovej súčinnosti sa podarilo situáciu zostabilizovať a zastaviť šírenie akútnych gastroenteritíd ,” uviedla Tatiana Červeňová, hlavný hygienik SR.
Záverečnú správu RÚVZ Trenčín nájdete na webovej stránke RÚVZ Trenčín.

Úrad verejného zdravotníctva SR