Tlačové správy

Späť Jarný Európsky týždeň testovania 2024: Využite testovanie na HIV a poradenstvo na úradoch verejného zdravotníctva

Úrady verejného zdravotníctva v SR sa aj tento rok zapájajú do jarného Európskeho týždňa testovania 2024. Cieľom európskej osvetovej aktivity je zdôrazniť potrebu a význam testovania na HIV, hepatitídu B a C, ako aj ďalšie pohlavne prenosné choroby.

Jarný Európsky týždeň testovania 2024

Do Európskeho týždňa testovania (od 20. do 27. mája 2024) sa zapojí 11 regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ktoré poskytujú možnosť vyšetrenia a konzultácie. Zoznam pracovísk, presný rozsah ich služieb a kontaktné údaje nájdete tu.

Poradne, v ktorých sa poskytujú osobné konzultácie s možnosťou odberu krvi na vyšetrenie anti-HIV protilátok, sú dostupné na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, v Košiciach, v Nitre, v Prešove, v Trenčíne, v Žiline, v Martine, v Dolnom Kubíne, v Liptovskom Mikuláši, v Nových Zámkoch a v Žiari nad Hronom. Klient ich môže v prípade potreby osloviť aj telefonicky alebo emailom. Testovanie a konzultácie sú na úradoch verejného zdravotníctva dostupné počas celého roka, aj mimo Európskeho týždňa testovania.

Testovanie je jediný spôsob, ako zistiť, či daná osoba je alebo nie je infikovaná vírusom HIV. Včasným testovaním sa dá zachytiť ochorenie i v raných štádiách. Ak sa ochorenie diagnostikuje a lieči sa včas, ľudia môžu žiť plnohodnotný život.

Všetkých 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike zároveň celoročne poskytuje informácie o HIV/AIDS telefonicky alebo e-mailom.

Viac informácií o Európskom týždni testovania

Úrad verejného zdravotníctva SR