Tlačové správy

Späť Aktuálna situácia v epidemickom výskyte žltačky typu A v SR

Regionálne úrady verejného zdravotníctva naďalej aktívne riešia a dôsledne monitorujú epidemický výskyt vírusovej hepatitídy typu A (VHA) v niektorých okresoch Slovenska. Svoje kroky koordinujú s miestnymi samosprávami, nemocnicami, infektológmi, zástupcami Zdravých regiónov a ďalšími príslušnými zložkami. Nariaďujú opatrenia, ktoré majú stabilizovať situáciu a zabrániť ďalšiemu šíreniu ochorenia.

“Dodržiavanie nariadeného očkovania vybraným osobám a nastavených protiepidemických opatrení v oblastiach nákazy hepatitídy typu A je pre znižovanie jej šírenia kľúčové. Ide o ochorenie, ktoré sa medzi ľuďmi šíri veľmi ľahko úzkym kontaktom, ale napríklad aj dotykom kontaminovaného predmetu a môže sa ňou nakaziť ktokoľvek. VHA tak veľmi jednoducho dokáže vyvolať epidémie, ktoré môžu trvať dlho, keďže inkubačná doba môže dosiahnuť až 50 dní,” uviedla doktorka Tatiana Červeňová, hlavný hygienik SR, pričom ľudí povzbudzuje, aby v oblastiach výskytu VHA zotrvali v dodržiavaní nastavených hygienických štandardov.

Pozitívne prípady ochorení na VHA zisťujú RÚVZ na základe aktívneho epidemiologického vyšetrovania.

RÚVZ zverejňujú aktualizáciu situácie na svojich webových stránkach:

Žltačka A - Ako sa chrániť pred ochorením

Sekcia epidemiológie a pripravenosti na pandémie ÚVZ SR