Registrer autorizačných dokumentov a záväzných stanovísk

Filtrovať obsah
Číslo rozhodnutia Vydal Dátum vydania Subjekt Predmet
OOZPŽ/740/2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 07.01.2020 ZORION s.r.o. Neuvedené
OOZPŽ/10298/2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 29.12.2020 MUDr. Silvia Chorvátová Neuvedené
ÚVZSR/ORO/2929/12517/2022 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 04.04.2022 A-Dent Ambulancia, s. r. o. Neuvedené
OOZPŽ/7266/2018 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 23.11.2018 Dental Center, s. r. o. Neuvedené
OOZPŽ/10945/2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 31.12.2020 Dental Center, s. r. o. Neuvedené
OOZPŽ/9051/2018 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 02.01.2019 MDDr. Lejla Aujeská Neuvedené
OOZPŽ/8672/2016 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 19.12.2016 MONTPETROL SLOVAKIA, s.r.o. Neuvedené
OOZPŽ/9720/2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 12.02.2020 MUDr. Ján Sabo Neuvedené
99/08627 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 20.12.1999 MUDr. Ľudovít Kovalčík Neuvedené
OOZPŽ/625/2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 30.03.2020 HKD FamilyDent s.r.o. Neuvedené
OOZPŽ/10246/2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 30.12.2020 Inadent s.r.o. Neuvedené
OOZPŽ/8764/2018 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 13.02.2019 PB Dental, s.r.o. Neuvedené
ÚVZSR/ORO/5616/19500/2022 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 17.06.2022 PB Dental, s.r.o. Neuvedené
ÚVZSR/ORO/8842/32782/2022 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 21.11.2022 STOMANTRE, s.r.o. Neuvedené
OOZPŽ/5531/2019 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 22.10.2019 Edels s.r.o. Neuvedené
OOZPŽ/1654/2021 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 31.03.2021 Bažík Jaroslav Neuvedené
OOZPŽ/2248/2019 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 04.04.2019 LifeDent s.r.o. Neuvedené
OOZPŽ/718/2021 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 25.01.2021 LifeDent s.r.o. Neuvedené
OOZPŽ/8586/2018 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 29.01.2019 SKADENT s. r. o. Neuvedené
OOZPŽ/2180/2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 31.03.2020 LifeDent s.r.o. Neuvedené
OOZPŽ/9967/2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 12.10.2020 MUDr. Janka Uhrová Neuvedené
SPOU-OZ1-2018/005016-004 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 19.12.2018 Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. Neuvedené
SPSČ-OZ1-2023/002606-003 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 14.04.2023 Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. Neuvedené
OOZPŽ/10241/2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 31.12.2020 WELDENT s.r.o. Neuvedené
OOZPŽ/9729/2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 12.07.2020 DENTAL- ŠTÚDIO s.r.o. Neuvedené
OOZPŽ/9884/2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 17.12.2020 MDDr. Barbora Fukoňová Neuvedené
OOZPŽ/8051/2018 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 23.11.2018 GAJA VET s. r. o. Neuvedené
OOZPŽ/9888/2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 17.12.2020 MUDr. Adriana Petrykowska, s. r. o. Neuvedené
OOZPŽ/9156/2019 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 03.05.2020 ORTOSET s. r. o. Neuvedené
SOZO-14/98-ŠZÚSR Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 27.01.1998 LDC, s.r.o. Neuvedené
OOZPŽ/2376/2019 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 04.09.2019 MACKO zubná klinika, s. r. o. Neuvedené
OOZPŽ/7820/2015 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 29.09.2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Neuvedené
ÚVZSR/ORO/5525/19806/2022 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 14.09.2022 MDDr. Branislava Pírková, s. r. o. Neuvedené
OOZPŽ/7583/2019 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 16.12.2019 T-DENTAL STUDIO, s.r.o. Neuvedené
OOZPŽ/2568/2015 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 27.05.2015 T-DENTAL STUDIO, s.r.o. Neuvedené
OOZPŽ/5672/2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 21.07.2020 MDDr. Branislava Pírková, s. r. o. Neuvedené
OOZPŽ/10636/2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 21.12.2020 Sun Dental s. r. o. Neuvedené
OOZPŽ/9913/2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 21.12.2020 Sun Dental s. r. o. Neuvedené
ÚVZSR/ORO/5537/19076/2022 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 14.07.2022 Stomatocentrum s.r.o. Neuvedené
OOZPŽ/9927/2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 31.12.2020 PHARMACY - PD s. r. o. Neuvedené
OOZPŽ/9916/2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 21.12.2020 VeVe Dent s. r. o. Neuvedené
OOZPŽ/950/2021 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 18.02.2021 AG dental, s. r. o. Neuvedené
ÚVZSR/ORO/8887/32886/2022 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 28.11.2022 Elysium clinic s.r.o. Neuvedené
SOZO-1298/98-ŠZÚSR Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 19.03.1998 MUDr. Ľubica Vargová Neuvedené
HHSR/797/2004/SOZPŽ Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 03.02.2004 MVDr. Gabriela Ondriašová Neuvedené
OOZPŽ/9725/2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 12.07.2020 Anetadent s. r. o. Neuvedené
OOZPŽ/9964/2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 26.11.2020 MUDr. Ján Staňo Neuvedené
ORO/4958/16905/2022 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 25.05.2022 Dream Smile s.r.o. Neuvedené
OOZPŽ/4121/2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 19.06.2020 MUDr. Marta Murgašová, s.r.o. Neuvedené
OOZPŽ/7457/2018 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 17.12.2018 VIADENT, s. r. o. Neuvedené