Registrer autorizačných dokumentov a záväzných stanovísk

Filtrovať obsah
Číslo rozhodnutia Vydal Dátum vydania Subjekt Predmet
2020/06389-01/1791/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 12.04.2020 Dr. PROKI, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2019/00290 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 01.10.2019 DC MEDICAL s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3137/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 10.05.2020 MiMaRiJe s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/5108/2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 16.02.2022 Ariandent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/18516/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 12.12.2019 D + D, spol. s r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2021/00448 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 26.01.2021 MUDr. Rakovský V. A. s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/10331/2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 30.07.2020 OTTO DENTAL s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05064-01/1235/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 24.09.2020 STEFDENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZNR/ORO/1274/5481/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 05.05.2023 FI DENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/4095/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 30.12.2020 JLC DENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/04688-01/1083/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 09.07.2020 Helident s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/10879/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 18.07.2019 DENTAL Štúdio, J + O, spol. s r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZKE/ORO/10922/28272/2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 20.12.2022 Ergomed Poliklinika, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2021/00335 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 15.02.2021 AB - Dent, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05792-01/1478/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 30.10.2020 DENTACARE, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2018/06983-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 01.09.2019 Dentema s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/16824/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 28.11.2019 Vysoký zubár, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3010/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 28.09.2020 MUDr. Veronika Kolláriková s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2019/04141-04/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 25.07.2019 SK Dental, Prešov, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2019/04142-04/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 25.07.2019 SK Dental, Prešov, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2019/05724-05/1365/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 18.11.2019 SK Dental, Prešov, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/03413-01/879/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 06.03.2021 ABM DENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/7495/2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 05.03.2022 Smiles4U s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2303/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 16.07.2020 S-DENT, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2022/04428-04/809/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 27.06.2022 Scarlett Clinic s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2022/04429-04/808/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 27.06.2022 Scarlett Clinic s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/3033/2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 31.01.2020 vkDent s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/4574/2011 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 15.03.2011 vkDent s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/1877/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 06.08.2020 AM. Ševecová, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/02047-05/598/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 06.02.2020 EGE-dent, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/1951/2022/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 06.08.2022 OMEGA Dental - surgery s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
1186/2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 04.09.2019 S-DENT, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/7476/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 05.10.2019 StomEst s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3127/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 10.05.2020 MUDr. Ján Preisler Používanie zubného röntgenového prístroja
2022/02024-04/300/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 17.03.2022 LISDENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2749/2022/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 27.09.2022 Dent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/03183-04/978/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 28.06.2021 denti belli s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2145/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 07.02.2020 Dent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3004/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 28.09.2020 DENTISTOMA s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2018/04437-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 14.09.2018 KOLLARDENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06676-01/503/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 22.03.2021 KOLLARDENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3177/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 10.07.2020 PRIMADENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05090-01/1248/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 28.09.2020 S - DENTAL s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3014/2022/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 31.10.2022 Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Používanie zubného röntgenového prístroja
A/1157/2021/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 14.04.2021 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3812/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 15.12.2020 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05821-01/1537/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 11.02.2020 Extradent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2018/05211-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 23.10.2018 Extradent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05975-05/1877/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 14.12.2020 Extradent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2018/05802-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 14.11.2018 Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. Používanie zubného röntgenového prístroja