Registrer autorizačných dokumentov a záväzných stanovísk

Filtrovať obsah
Číslo rozhodnutia Vydal Dátum vydania Subjekt Predmet
3642/2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 12.04.2018 MUDr. Hrkeľ Miloš s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/853/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 03.03.2020 MUDr. Hrkeľ Miloš s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2019/03144-04/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 18.06.2018 RECENS, s.r.o., Humenné Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3647/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 16.11.2020 MUDr. Miloš Hrnčiar Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/02271-04/633/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 06.08.2020 HYG - DENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2019/03143-04/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 18.06.2018 RECENS, s.r.o., Humenné Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/02272-04/634/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 06.08.2020 HYG - DENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2019/03145-04/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 18.06.2018 RECENS, s.r.o., Humenné Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/02279-04/635/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 06.08.2020 HYG - DENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/02435-05/794/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 07.09.2020 HYG - DENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2019/04085-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 08.08.2019 SLAVDENT II., s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05565-01/1441/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 21.10.2020 MUDr. Jozef Sádela Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06826-04/104/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 19.01.2021 DENTAPEX, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3295/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 16.10.2020 MUDr. Elena Považancová Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3094/2022/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 11.07.2022 MUDr. Elena Považancová Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/04637-01/1101/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 09.03.2020 MEDI - CIB, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2956/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 23.09.2020 MUDr. Daniela Popelářová Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06825-04/103/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 19.01.2021 DENTAPEX, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06827-04/105/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 19.01.2021 DENTAPEX, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/04022-01/913/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 08.03.2020 WWDENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/04759-01/1170/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 14.09.2020 HAKOSTOM s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2020/01106 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 05.04.2020 HEDent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05940-01/1540/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 11.02.2020 Dammet s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06497-05/199/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 02.08.2021 2DK-Dent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/13179/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 09.09.2019 DarioDent s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/6665/2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 04.12.2022 Dentme s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06529-05/205/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 02.08.2021 2DK-Dent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZKE/ORO/6359/16848/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 15.08.2023 MOLDENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/9112/2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 20.05.2022 LAVENDIA, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/8369/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 21.05.2019 ORADENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05146-01/1276/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 29.09.2020 JACKO s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05147-01/1275/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 29.09.2020 JACKO s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06140-05/62/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 13.01.2021 JACKO s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/6682/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 04.05.2019 BEDENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/01340-05/529/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 29.03.2021 Stoma-LK s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/14426/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 16.10.2019 TOBADENTAL, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/7364/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 05.10.2019 MUDr. František Jurča, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/1912/2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 15.01.2020 TOPDENTAL, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2022/03322-05/703/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 06.08.2022 Ugľaj, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3253/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 14.10.2020 MUDr. Jaroslav Sepeši Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05246-01/1310/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 10.06.2020 ZUBÁR s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZ/ORO/10350/28074/2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 19.12.2022 ZUBÁR s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3438/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 16.11.2020 DEMIDENT Banská Bystrica s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/17779/2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 12.03.2020 M - clinic, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2944/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 23.09.2020 INTERSTOMA, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2022/05902-05/1169/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 26.09.2022 ELITDENT 2 s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/00910-01/249/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 02.12.2021 EeveDent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05065-01/1236/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 24.09.2020 VAAL - Dent, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2718/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 09.02.2020 MEA-MED, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZKE/ORO/9291/28304/2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 21.12.2022 Stomatologická ambulancia SIdent, s. r. o Používanie zubného röntgenového prístroja