Registrer autorizačných dokumentov a záväzných stanovísk

Filtrovať obsah
Číslo rozhodnutia Vydal Dátum vydania Subjekt Predmet
A/3031/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 29.09.2020 MUDr. Daniela Segeďová Používanie zubného röntgenového prístroja
A/1215/2023/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 13.04.2023 microDENT clinic, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZNR/ORO/2335/10655/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 25.08.2023 S-dentalcare s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A1215/2023/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 13.04.2023 microDENT clinic, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/937/2023/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 17.03.2023 Ročkár s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/8551/2021 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 23.04.2021 DENTLY Babčan s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/18157/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 20.12.2019 JURKI - DENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBB/ORO/1993/6990/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 28.06.2023 Nemocnica AGEL Zvolen a.s. Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/02464-05/764/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 14.05.2021 GADENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/10907/2021 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 05.11.2021 STOMAKODENT s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2438/2021/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 08.05.2021 DentM s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06020-01/1563/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 11.04.2020 GADENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05395-01/1338/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 10.08.2020 HARDENT, spol. s r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06684-01/1900/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 16.12.2020 AZ DENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/1695/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 15.05.2020 ONDIKOVÁ DENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/3695/2021 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 01.08.2021 STAR DENTAL, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZKE/ORO/6200/14833/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 18.07.2023 GADENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2019/00291 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 01.10.2019 DENTER, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3223/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 10.12.2020 MUDr. Milan Okuliar Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBB/ORO/1941/7203/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 07.03.2023 MUDr. Milan Okuliar Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/A/2021/02221 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 23.07.2021 Happy dental s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/863/2023/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 13.03.2023 I LOVE DENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3785/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 12.01.2020 I LOVE DENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/1029/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 13.03.2020 LUMIMED s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3189/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 10.08.2020 PETRAMED , s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05389-01/1359/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 10.12.2020 PATINA s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3422/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 29.10.2020 TKdent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05680-01/1428/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 20.10.2020 MUDr. Ľubomír Kelly Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05245-01/1301/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 10.05.2017 MEDIKOZ, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/01143-06/715/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 05.04.2021 kn-DENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/01250-06/716/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 05.04.2021 kn-DENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2018/07198-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 02.07.2019 MUDr. Zdenka Purdešová Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06551-01/1803/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 12.07.2020 PREMOLAR s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05092-01/1391/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 13.10.2020 STOMA - BELLA s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2018/04586-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 13.09.2018 Stomatológ s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2022/01224-04/232/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 03.03.2022 Stomatológ s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/04880-01/1179/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 16.09.2020 ENDENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2018/02890-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 22.06.2018 DENTISTRY s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/04879-01/1177/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 16.09.2020 ENDENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/04881-01/1178/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 16.09.2020 ENDENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
ÚVZSR/ORO/8813/32446/2023 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 11.08.2022 1Dent, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBA/ORO/5973/9991/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 04.12.2023 Dental Friends s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/13262/2018/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 12.06.2018 DENTAL CARE Dr. Rosa, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/4127/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 22.03.2019 DENTAL MEDICARE s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/3497/2021 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 01.11.2021 ORTHO smile, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/16530/2021 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 22.09.2021 KIDSMILE s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3646/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 16.11.2020 MUDr. Gabriela Pečková Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/13533/2018/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 12.06.2018 IMPLANTCARE Slovakia, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2872/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 17.09.2020 Martinská poliklinika, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/2124/2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 22.01.2020 Neuvedene Neuvedene Používanie zubného röntgenového prístroja