Registrer autorizačných dokumentov a záväzných stanovísk

Filtrovať obsah
Číslo rozhodnutia Vydal Dátum vydania Subjekt Predmet
RÚVZBA/ORO/6840/11146/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 21.04.2023 DENTAGLOBAL s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBA/ORO/11006/23436/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 22.08.2023 DentiClinic s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3096/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 10.01.2020 Dental Care BB, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
43/2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 01.10.2019 EDEMED s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
1050/2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 19.03.2019 Wagner DENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3157/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 10.06.2020 MUDr. Mária Piščeková, spol. s r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/1457/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 04.09.2020 MUDr. Anna Lacková, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/7810/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 21.05.2019 BELADENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/7812/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 20.04.2019 MDDr. Lenka Székelyová Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBB/ORO/1404/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 05.11.2023 Žarnovica Dent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/16750/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 14.11.2019 VirtuOSS, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05144-01/1272/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 29.09.2020 iDental, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05066-01/1237/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 24.09.2020 ZDRAVÝ ÚSMEV, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3353/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 21.10.2020 MDDr. Miloš Šomodík Používanie zubného röntgenového prístroja
A/4529/2021/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 12.10.2021 MDDr. Miloš Šomodík Používanie zubného röntgenového prístroja
2018/04806-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 17.09.2018 Popelka dent, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZ/ORO/10934/28503/2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 22.12.2022 Popelka dent, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05391-01/1334/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 10.08.2020 A&Tdent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05181-01/1352/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 10.08.2020 SVIS-dent ,s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/04689-01/1082/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 09.07.2020 SVIDENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05764-01/1455/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 22.10.2020 MUDr. Miroslava Višňanská Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3401/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 20.11.2020 VETA-MED, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2022/04248-04/707/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 13.06.2022 Krasdent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/208/2022/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 28.01.2022 VETA-MED, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05999-01/1544/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 11.03.2020 MUDr. Ferencová Ľubica Používanie zubného röntgenového prístroja
2022/04247-04/708/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 13.06.2022 Krasdent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2019/02811 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 17.09.2019 STARONG, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/670/2023/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 13.02.2023 PHARMACY - RV, spol. s r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2319/2022/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 14.07.2022 MDDr. Kristína Kalmanová Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3409/2022/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 15.12.2022 DentSmile s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/3525/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 31.01.2019 Dental Vitae s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3507/2019/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 28.11.2019 DENTINUS, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBB/ORO/1699/5671/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 30.05.2023 DENTMED s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/1769/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 26.05.2020 MUDr. Anna Balažovjechová, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBA/ORO/9654/18326/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 26.06.2023 AngiDent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/00163-01/88/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 15.01.2021 Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06021-01/1564/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 11.10.2020 MUDr. Milan Hudáč Používanie zubného röntgenového prístroja
A/1246/2023/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 24.04.2023 TPBcompany s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZKE/ORO/5749/13675/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 30.06.2023 KUBADENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBB/ORO/2360/8856/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 23.08.2023 ZubHab s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/8552/2021 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 21.04.2021 AD DENTIS, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3337/2019/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 25.11.2019 Dentia, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/18009/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 16.12.2019 MUDr. Mária Hlavenková Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3686/2019/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 31.12.2019 3A DENTAL DESIGN s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05185/01/1423/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 19.10.2020 Grey´s s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05184/01/1422/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 19.10.2020 Grey´s s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05275-01/1308/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 10.05.2020 KUBADENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05274-01/1309/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 10.05.2020 KUBADENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/00486-04/211/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 26.02.2020 ELITDENT s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/A/2022/00701 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 04.06.2022 Sclinic s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja