Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 24. týždeň 2024

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

trávy lipnicovité, gaštan, baza, lipa, pajaseň, pŕhľavovité, skorocel, štiav, mrlíkovité, mrkvovité, astrovité
spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium, Helminthosporium, Polythrincium

V dvadsiatom štvrtom kalendárnom týždni opäť dominoval v ovzduší na území Slovenska peľ tráv z čeľade lipnicovitých spolu s peľom slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých pokračuje na celom území. Ochladenie, vlna lokálnych zrážok a búrkovej činnosti spôsobovali veľmi výrazné regionálne rozdiely v denných koncentráciách peľu v ovzduší. Vyššie denné koncentrácie peľu v ovzduší sme zaznamenali len v závere týždňa v oblastiach, ktoré nezasiahli výdatnejšie dažde. Na celom území boli denné koncentrácie peľu v ovzduší väčšinou v nízkych až stredných hladinách. Okrem peľu tráv a pŕhľavovitých sa v ovzduší vyskytoval peľ skorocelu, štiavu, gaštanu, bazy, lipy, mrlíkovitých, mrkvovitých a astrovitých. Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv zachytili v Nitre, 129 peľových zŕn v m3 vzduchu, a v Banskej Bystrici 119 peľových zŕn v m3 vzduchu. Stúpli aj denné koncentrácie peľu skorocelu a najmä pŕhľavovitých. Spóry húb (plesní) boli najpočetnejšie zastúpené najmä rodom Cladospórium a Alternária.

Prognóza peľovej situácie v SR na 25. týždeň 2024

Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých a slabšie alergizujúcej pŕhľavy pokračuje na celom území Slovenska. Následkom oteplenia a nižšej zrážkovej činnosti dôjde k celkovému nárastu denných koncentrácií peľu a spór v ovzduší. Peľ tráv v ovzduší dosiahne alergiologicky významné denné koncentrácie na celom území Slovenska. Stúpať bude aj množstvo peľu pŕhľavovitých, skorocelu i štiavu. Nižšie hladiny peľu tráv v mestách je možné dosiahnuť aj správnym manažmentom kosenia či výsevom nízkoúdržbových kvitnúcich lúčnych plôch a minimalizáciou neudržiavaných plôch. V najbližších dňoch očakávame spolu s nárastom denných koncentrácií peľu v ovzduší aj nárast denných koncentrácií spór húb (plesní).

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA.

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk