Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 23. týždeň 2024

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

trávy lipnicovité, gaštan, baza, lipa, pajaseň, pŕhľavovité, skorocel, štiav, mrlíkovité, astrovité
spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium, Helminthosporium, Polythrincium

V 23. kalendárnom týždni dominoval v ovzduší na území Slovenska peľ tráv z čeľade lipnicovitých spolu s peľom slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých pokračuje na celom území. Lokálne zrážky a búrková činnosť naďalej spôsobujú výrazné regionálne rozdiely v denných koncentráciách peľu v ovzduší. Vyššie denné koncentrácie peľu v ovzduší sme zaznamenali len v oblastiach, ktoré nezasiahli výdatnejšie dažde. Na ostatnom území boli denné koncentrácie peľu v ovzduší skôr v nízkych až stredných hladinách. Okrem peľu tráv a pŕhľavovitých sa v ovzduší vyskytoval peľ skorocelu, štiavu, gaštanu, bazy, lipy, mrlíkovitých a astrovitých. Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv zachytili Banskej Bystrici 180 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Žiline 114 peľových zŕn v m3 vzduchu. Stúpli denné koncentrácie peľu skorocelu a pŕhľavovitých. Spóry húb (plesní) boli najpočetnejšie zastúpené najmä rodom Cladospórium.

Prognóza peľovej situácie v SR na 24. týždeň 2024

Na celom území Slovenska pokračuje peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých a slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Peľ tráv v ovzduší dosiahne alergiologicky významné denné koncentrácie najmä v oblastiach s nízkym podielom zrážkovej činnosti. Stúpať bude množstvo peľu pŕhľavovitých, skorocelu i štiavu. Nižšie hladiny peľu tráv v mestách je možné dosiahnuť aj správnym manažmentom kosenia či výsevom nízko údržbových kvitnúcich lúčnych plôch a minimalizáciou neudržiavaných plôch. Chladnejšie počasie a výrazné zrážky prinášajú pokles denných koncentrácií peľu v ovzduší. Po oteplení očakávame s nárastom denných koncentrácií peľu v ovzduší aj nárast denných koncentrácií spór  húb (plesní). Vietor prispieva k šíreniu peľu na veľké vzdialenosti.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA.

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk