Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 20. týždeň 2024

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

trávy lipnicovité, borovicovité, buk, pagaštan, gaštan, agát, baza, pŕhľavovité, skorocel, štiav

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V dvadsiatom kalendárnom týždni dominoval v ovzduší na väčšine územia Slovenska peľ tráv z čeľade lipnicovitých spolu s peľom ihličnanov z čeľade borovicovitých. Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých je v plnom prúde na celom území. Rozdielne poveternostné podmienky spôsobili lokálne výraznejšie rozdiely denných koncentráciách peľu v ovzduší. Vyššie denné koncentrácie peľu v ovzduší sme zaznamenali na strednom, severnom a časti východného Slovenska. Na ostatnom území boli denné koncentrácie peľu v ovzduší skôr v stredných hladinách. V ovzduší sa vyskytoval ešte peľ buka, skorocelu, štiavu, pŕhľavovitých, pagaštanu, gaštanu, bazy a agátu.

Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv zachytili v Banskej Bystrici, 141 peľových zŕn v m3 vzduchu, a v Nitre 46 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ ihličnanov z čeľade borovicovitých dosiahol najvyššie denné hladiny v Banskej Bystrici, 216 peľových zŕn v m3 vzduchu, a v Nitre 86 peľových zŕn v m3 vzduchu. Spóry húb (plesní) boli najpočetnejšie zastúpené najmä rodom Cladospórium.

Prognóza peľovej situácie v SR na 21. týždeň 2024

Pokračuje peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých a ich peľ v ovzduší počas priaznivého počasia dosiahne na väčšine územia vyššie alergiologicky významné denné koncentrácie. Denné koncentrácie peľu ihličnanov z čeľade borovicovitých v ovzduší majú klesajúcu tendenciu na celom území Slovenska. Stúpať bude množstvo peľu pŕhľavovitých, skorocelu i štiavu. Trávy z čeľade lipnicovitých ostávajú najsilnejším a najvýznamnejším alergénom na ďalšie obdobie. Predpokladáme, že spolu s nárastom denných koncentrácií peľu v ovzduší budú narastať aj denné koncentrácie spór húb (plesní). Zrážková činnosť prispeje k lokálnemu poklesu peľu a spór v ovzduší.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA.

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk