Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto - 23. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto za 23. kalendárny týždeň 2024

V 23. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Čadca hlásených 517 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 881,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 88, t. j. chorobnosť 150,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť ARO v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 2,6 % a chorobnosť CHPO stúpla o 157,1 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 2836,6/100 000 osôb.
Epidemiologická situácia vo výskyte ARO v okrese Čadca teda predstavuje mierny nárast chorobnosti oproti predchádzajúcemu týždňu.
V okrese Čadca ochorenia hlásilo 80 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 59 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Čadca bol priebeh ochorení komplikovaný u 7 osôb, čo predstavuje 1,4 % zo všetkých ARO. Medzi komplikácie patrili otitídy (5) a sinusitídy (2). Prípad SARI nebol hlásený.

V 23. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Kysucké Nové Mesto hlásených 212 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 826,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 0, t. j. chorobnosť 0,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť ARO v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 0,1 % a chorobnosť CHPO klesla o 100,0 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 1413,3/100 000 osôb.
Epidemiologická situácia vo výskyte ARO v okrese Kysucké Nové Mesto teda predstavuje mierny pokles chorobnosti oproti predchádzajúcemu týždňu.
V okrese Kysucké Nové Mesto ochorenia hlásilo 100 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 67 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Kysucké Nové Mesto bol priebeh ochorení komplikovaný u 6 osôb, čo predstavuje 2,8 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili pneumónie (3) a otitídy (3). Prípad SARI nebol hlásený.

V okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto nebol prerušený výchovno-vzdelávací proces v školských zariadeniach. Lokálne epidémie ARO/CHPO (školy, obce, ostatné miesta) neboli zaznamenané.

V 23. kalendárnom týždni 2024 nebol sentinelovým odberom zachytený žiaden prípad vírusu chrípky a RS vírusu.
V okrese Čadca nebol zachytený žiaden prípad vírusu chrípky a RS vírusu.
V okrese Kysucké Nové Mesto nebol zachytený žiaden prípad vírusu chrípky a RS vírusu.

V 23. kalendárnom týždni 2024 nebol v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto hlásený prípad ochorenia COVID-19.

 


Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci